image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1

Empowering the iGaming World

Empowering the iGaming World

Om Net Gaming


Empowering the iGaming World

Net Gamings affärsidé är att investera och vidareutveckla snabbväxande bolag i online-segmentet. Det senaste förvärvet är HLM Malta Ltd. (”Highlight Media”) och slutfördes den 14 oktober 2016. Förvärvet av Highlight Media gör Net Gaming till en stark spelare inom prestationsbaserad digital marknadsföring med starkt fokus inom iGaming, även kallat leadsgenerering.

VÅR VISION

Net Gaming's vision är att betraktas som den mest framstående ägaren av företag som sysslar med lead generation inom iGaming med syfte att frigöra den verkliga potentialen och värdeskapande över lång tid i dessa företag

VÅR MISSION

Empowering iGaming through the impact of transparency and high-quality leads.

TILLVÄXTSTRATEGI

Driva lönsam organisk tillväxt genom:
• Geografisk expansion
• Produktexpansion
• Förvärv
• Inom befintliga marknader

Pressmeddelanden


Klicka på ikonerna för att läsa mer

Konvertering till aktier registrerat hos Bolagsverket

Bolagsverket har nu registrerat de nya aktierna och totalt antal aktier i bolaget uppgår nu till 59 524 999.

2017-04-21

Ladda ner

Påkallande av konvertering till aktier

Net Gaming har erhållit anmälningar om påkallande av konvertering till 1 999 999 nya aktier.

2017-04-07

Ladda ner

Bokslutskommuniké 2016: Stark avslutning på året

VD: "Stark avslutning på året skapar goda förutsättningar inför framtiden"

2017-02-23

Ladda ner
Läs fler pressmeddelanden

Finansiell Kalender


Kommande datum för finansiella rapporter

2017-04-28

Årsredovisning 2016

2017-05-18

Delårsrapport 1 2017

VD-intervju


VD Marcus Teilman kommenterar det fjärde kvartalet 2016

 

Kontakta Net Gaming


Net Gaming Europe AB
VD, Marcus Teilman

Adress:
Box 7385
103 91 Stockholm

E-post: info@netgaming.se
Telefon: +46 8 410 380 44