image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1

Empowering the iGaming World

Empowering the iGaming World

Om Net Gaming


Empowering the iGaming World

Net Gamings affärsidé är att investera och vidareutveckla snabbväxande bolag i online-segmentet. Det senaste förvärvet är HLM Malta Ltd. (”Highlight Media”) och slutfördes den 14 oktober 2016. Förvärvet av Highlight Media gör Net Gaming till en stark spelare inom prestationsbaserad digital marknadsföring med starkt fokus inom iGaming, även kallat leadsgenerering.

VÅR VISION

Net Gaming's vision är att betraktas som den mest framstående ägaren av företag som sysslar med lead generation inom iGaming med syfte att frigöra den verkliga potentialen och värdeskapande över lång tid i dessa företag

VÅR MISSION

Empowering iGaming through the impact of transparency and high-quality leads.

TILLVÄXTSTRATEGI

Driva lönsam organisk tillväxt genom:
• Geografisk expansion
• Produktexpansion
• Förvärv
• Inom befintliga marknader

Pressmeddelanden


Klicka på ikonerna för att läsa mer

Nytt antal aktier i Net Gaming

Bolagsverket har nu registrerat både kvittningsemission samt anmälningar om påkallande av konvertering. Det nya antalet aktier i Net Gaming uppgår nu till 62 736 437.

2017-07-06

Ladda ner

Påkallande av konvertering till aktier

Net Gaming har erhållit anmälningar om påkallande av konvertering till 1 666 666 nya aktier.

2017-07-04

Ladda ner

Net Gaming erlägger tilläggsköpeskilling med anledning av förvärvet av HLM Malta Ltd

Net Gaming erlägger tilläggsköpeskilling med anledning av förvärvet av HLM Malta Ltd

2017-06-30

Ladda ner
Läs fler pressmeddelanden

Finansiell Kalender


Kommande datum för finansiella rapporter

2017-08-24

Delårsrapport 2 2017

2017-11-23

Delårsrapport 3 2017

VD-intervju

VD Marcus Teilman om Q1 2017

Kontakta Net Gaming


Net Gaming Europe AB
VD, Marcus Teilman

Adress:
Box 7385
103 91 Stockholm

E-post: info@netgaming.se
Telefon: +46 8 410 380 44