En global ledare inom iGaming affiliation

Vår mission

Vi vill inspirera våra användare att fatta rätt beslut inom iGaming genom högkvalitativt innehåll, transparens och användarvänliga digitala varumärken.

Vår vision

Net Gaming’s vision är att betraktas som den mest framstående ägaren av företag som sysslar med lead generation inom iGaming med syfte att frigöra den verkliga potentialen och värdeskapande över lång tid i dessa företag.

Tillväxtstrategi

Vårt primära fokus är att växa organiskt genom geografisk expansion, produktexpansion samt på befintliga marknader. Vi utvärderar dock strategiska förvärv om de matchar våra kriterier för kvalitet samt om priset är rätt.

Presentation Kvartalsrapport Q3 2018

22 november 2018 kl. 10:00

För att följa presentationen av
Delårsrapport Q3 2018, som startar den 22 november kl 10:00, vänligen besök:
https://tv.streamfabriken.com/net-gaming-europe-q3-2018

+46 8 56642662

Från Sverige

+44 2030089804

Från andra länder

INVESTOR RELATIONS

Senaste rapporterna

Finansiella rapporterPressmeddelanden
23 augusti, 2018

Delårsrapport kvartal 2 2018: Stark resultattillväxt per aktie och hög tillväxt i USA

Andra kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 48,1 Mkr (42,7). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 47,4 Mkr (40,3). EBITDA ökade till 30,5 Mkr (25,9) och påverkades negativt om 0,7 Mkr av...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
24 maj, 2018

Delårsrapport kvartal 1 2018: Stark resultatökning och underliggande tillväxt

Första kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 43,9 Mkr (41,0). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 43,1 Mkr (37,5). EBITDA ökade till 30,4 Mkr (25,0). Resultatet efter skatt ökade till 20,1 Mkr...
ÅrsredovisningarFinansiella rapporterPressmeddelanden
27 april, 2018

Årsredovisning 2017

Net Gamings årsredovisning för 2017 finns idag tillgänglig på Bolagets webbplats http://www.netgaming.se/investor-relations/arsredovisningar/   För ytterligare information vänligen kontakta: Marcus Teilman, VD och koncernchef +356 9936 7352 Net Gaming Europe AB...

Ett urval av våra varumärken:

INVESTOR RELATIONS

Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden
8 november, 2018

Inbjudan till presentation av Net Gamings tredje kvartal 2018

Net Gamings delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 kommer att publiceras torsdag den 22 november kl 08:30. Kl 10:00 samma dag webbsänds Net Gamings presentation av delårsrapporten för det tredje...
Pressmeddelanden
11 september, 2018

Uppdaterar finansiella mål med ökat fokus på organisk omsättningstillväxt

Styrelsen för Net Gaming Europe AB (publ.) har beslutat att förtydliga Bolagets finansiella mål, för att bättre spegla huvudinriktningen framöver där Bolaget kommer att fokusera än mer på organisk omsättningstillväxt...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
23 augusti, 2018

Delårsrapport kvartal 2 2018: Stark resultattillväxt per aktie och hög tillväxt i USA

Andra kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 48,1 Mkr (42,7). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 47,4 Mkr (40,3). EBITDA ökade till 30,5 Mkr (25,9) och påverkades negativt om 0,7 Mkr av...
Pressmeddelanden
9 augusti, 2018

Inbjudan till presentation av Net Gamings andra kvartal 2018

Net Gamings delårsrapport för det andra kvartalet 2018 kommer att publiceras torsdag den 23 augusti kl 08:30. Kl 10:00 samma dag webbsänds Net Gamings presentation av delårsrapporten för det andra...
Pressmeddelanden
24 juli, 2018

Net Gaming förstärker ledningsgruppen med ny CTO

Net Gaming har rekryterat Clinton Cutajar, 35, som ny CTO (Chief Technology Officer). Clinton Cutajars senaste roll var på Catena Media, där han var Head of Tech Operations med ansvar...
Pressmeddelanden
20 juli, 2018

Net Gaming förtidsinlöser konvertibellån och påkallar inlösen av hela resterande delen av konvertibellånet

Net Gaming Europe AB (publ) har nått en överenskommelse med existerande innehavare av det konvertibla förlagslånet som innebär att samtliga konvertibler förtidsinlöses. Därmed slutar det utestående konvertibellånet att existera i...

KONTAKT

Kontakta Net Gaming

E-post: info@netgaming.se
Telefon: +46 8 410 380 44

Postadress:

Box 7385
103 91 Stockholm

Besöksadress:

Stureplan 6, 4 tr.
114 35 Stockholm