En global ledare inom iGaming affiliation

Vår mission

Vi vill inspirera våra användare att fatta rätt beslut inom iGaming genom högkvalitativt innehåll, transparens och användarvänliga digitala varumärken.

Vår vision

Net Gaming’s vision är att betraktas som den mest framstående ägaren av företag som sysslar med lead generation inom iGaming med syfte att frigöra den verkliga potentialen och värdeskapande över lång tid i dessa företag.

Tillväxtstrategi

Vårt primära fokus är att växa organiskt genom geografisk expansion, produktexpansion samt på befintliga marknader. Vi utvärderar dock strategiska förvärv om de matchar våra kriterier för kvalitet samt om priset är rätt.

Presentation Bokslutskommuniké 2018

21 februari 2019 kl. 10:00

För att följa presentationen av
Bokslutskommuniké 2018, som startar den 21 februari kl 10:00, vänligen besök:
https://tv.streamfabriken.com/net-gaming-europe-q4-2018

+46856642707

Från Sverige

+443333009271

Från Storbritannien

+16467224902

Från USA

INVESTOR RELATIONS

Senaste rapporterna

Finansiella rapporterPressmeddelanden
21 februari, 2019

Bokslutskommuniké 2018: 14% organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fjärde kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 48,7 Mkr (45,6). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 48,6 Mkr (44,1). EBITDA ökade till 33,9 Mkr (30,0). Resultatet efter skatt minskade till 15,7 Mkr...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
22 november, 2018

Delårsrapport kvartal 3 2018: 21% organisk tillväxt främst driven av USA

Tredje kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 51,5 Mkr (40,2). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 51,1 Mkr (38,4). EBITDA ökade till 32,3 Mkr (25,6). Resultatet efter skatt ökade till 20,5 Mkr...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
23 augusti, 2018

Delårsrapport kvartal 2 2018: Stark resultattillväxt per aktie och hög tillväxt i USA

Andra kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 48,1 Mkr (42,7). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 47,4 Mkr (40,3). EBITDA ökade till 30,5 Mkr (25,9) och påverkades negativt om 0,7 Mkr av...

Ett urval av våra varumärken:

INVESTOR RELATIONS

Senaste pressmeddelanden

Finansiella rapporterPressmeddelanden
21 februari, 2019

Bokslutskommuniké 2018: 14% organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fjärde kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 48,7 Mkr (45,6). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 48,6 Mkr (44,1). EBITDA ökade till 33,9 Mkr (30,0). Resultatet efter skatt minskade till 15,7 Mkr...
Pressmeddelanden
7 februari, 2019

Inbjudan till presentation av Net Gamings bokslutskommuniké 2018

Net Gamings bokslutskommuniké för 2018 kommer att publiceras torsdag den 21 februari kl 08:30. Kl 10:00 samma dag webbsänds Net Gamings presentation av delårsrapporten för det fjärde kvartalet och helåret...
Pressmeddelanden
30 januari, 2019

Net Gaming utökar sin ledningsgrupp med ny Head of M&A

Net Gaming utser Christian Käfling som ny Head of M&A. Christian kommer närmast från PwC, där han arbetat i drygt tio års tid som rådgivare på Deals-avdelningen med fokus på...
Pressmeddelanden
17 december, 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i Net Gaming Europe AB (publ) den 17 december 2018

Net Gaming Europe AB (publ), org. nr 556693-7255 ("Bolaget"), har hållit extra bolagsstämma den 17 december 2018 varvid stämman beslutade om att ändra bolagets bolagsordning innebärande att bolagets redovisningsvaluta ska...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
22 november, 2018

Delårsrapport kvartal 3 2018: 21% organisk tillväxt främst driven av USA

Tredje kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 51,5 Mkr (40,2). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 51,1 Mkr (38,4). EBITDA ökade till 32,3 Mkr (25,6). Resultatet efter skatt ökade till 20,5 Mkr...
Pressmeddelanden
16 november, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Net Gaming Europe AB (publ)

Aktieägarna i Net Gaming Europe AB (publ), org. nr. 556693-7255, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 december 2018 kl. 10 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler på Kungsgatan 9...

KONTAKT

Kontakta Net Gaming

E-post: info@netgaming.se
Telefon: +46 8 410 380 44

Postadress:

Box 7385
103 91 Stockholm

Besöksadress:

Stureplan 6, 4 tr.
114 35 Stockholm