OM NET GAMING

Empowering the iGaming World

Net Gamings affärsidé är att driva, förvärva och vidareutveckla bolag främst inom iGaming lead generation. Net Gaming är idag en av de ledande aktörerna i Europa inom iGaming lead generation och har en tydligt fastställd tillväxtstrategi med visionen att bli #1 globalt av generering av premiumleads.

http://www.netgaming.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layers2.svg

Vår mission

Empowering iGaming through the impact of transparency and high-quality leads.

http://www.netgaming.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_compass.svg

Vår vision

Net Gaming’s vision är att betraktas som den mest framstående ägaren av företag som sysslar med lead generation inom iGaming med syfte att frigöra den verkliga potentialen och värdeskapande över lång tid i dessa företag.

http://www.netgaming.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_diamond.svg

Tillväxtstrategi

Driva lönsam organisk tillväxt genom geografisk expansion, produktexpansion och förvärv inom befintliga marknader.

VD-intervju

VD Marcus Teilman om Q2 2017

INVESTOR RELATIONS

Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden
16 november, 2017

Nytt antal aktier

Net Gaming meddelade den 6 november 2017 att man erhållit anmälningar om påkallande av konvertering av 2 499 997,50 kr i lån till 555 555 nya aktier i bolaget. Bolagsverket...
Pressmeddelanden
10 november, 2017

Letter of Intent avseende affiliateförvärv i Norden

Net Gaming har signerat ett Letter of Intent avseende förvärv av affiliatetillgångar främst i Sverige, men även i Storbritannien och driver trafik genom främst paid media. Verksamheten är under stark...
Pressmeddelanden
6 november, 2017

Påkallande av konvertering till aktier

Net Gaming har erhållit anmälningar om påkallande av konvertering till 555 555 nya aktier. Vid den extra bolagsstämman i november 2016 beslutades det om en konvertibelemission om totalt 140 mkr,...
Pressmeddelanden
30 oktober, 2017

Net Gaming Europe AB offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Net Gaming Europe AB ("Bolaget") emitterade den 14 september 2017 ett seniort säkerställt obligationslån om 375 000 000 SEK på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om...
Pressmeddelanden
25 september, 2017

Net Gaming stärker ledningsgruppen

Net Gaming har idag utökat och förstärkt koncernens ledningsgrupp genom Erik Gjerde samt Sirp De Wit. Ledningsgruppen tillförs därmed ytterligare spetskompetens inom iGaming lead generation. Erik Gjerde tillträder samtidigt som...
Pressmeddelanden
21 september, 2017

Net Gaming förtidsamorterar delar av existerande konvertibellån

Net Gaming Europe AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att förtidsamortera delar av Bolagets utestående konvertibellån med ISIN SE0009409139 ("Konvertibellånet"). Net Gaming Europe AB (publ) har beslutat att förtidsamortera 50 %...

FINANSIELL KALENDER

Kommande datum för finansiella rapporter

2017-11-23

Q3-RAPPORT 2017

2018-02-22

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2017

2018-05-24

Q1-RAPPORT 2018

BOLAGSSTYRNING

Ledningen

Marcus Teilman

VD och koncernchef

Marcus Teilman har arbetat inom koncernen sedan 2005 och var tidigare anställd som CFO i Net Gaming Europe AB (publ). Han har tidigare även jobbat inom e-handelsindustrin.

Richard Chindt

Group CFO

Richard är civilekonom med inriktning mot redovisning och revision i botten och har arbetat med ekonomi på ett eller annat sätt under 30 år.

Jonas Petersson

CTO & Head of Business Intelligence

Jonas har över 20 års erfarenhet av programmering och IT-drift. Han har tidigare arbetat åt bland andra 3L System, Eniro, Alltommotor, ICA AB samt som egen konsult.

Erik Gjerde

VD, Highlight Media

Erik Gjerde har arbetat för Highlight Media sedan 2011. Han har innan dess innehaft positioner inom onlinemarknadsföring, affärsutveckling online samt teknikutveckling.

Sirp De Wit

COO, Highlight Media

Sirp har arbetat för Highlight Media sedan 2011. Innan dess har han bl.a. arbetat för WebGuide Partner 2009-2011.

KONTAKT

Kontakta Net Gaming

E-post: info@netgaming.se
Telefon: +46 8 410 380 44

Postadress:

Box 7385
103 91 Stockholm

Besöksadress:

Stureplan 6, 4 tr.
114 35 Stockholm