FishnChips genomför nyemission inför listning på AktieTorget

By 29 oktober, 2008Pressmeddelanden

Idag, den 29 oktober 2008, offentliggör FishNChips Holding AB (publ) ett investerings- memorandum i samband med första teckningsdag i bolagets nyemission. Teckningstiden löper under perioden 29 oktober till 12 november 2008 och bolaget värderas till cirka 9,9 MSEK (pre-money). Memorandum, 4-sidig folder och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.fishnchipsholding.com och www.aktietorget.se).

FishNChips

FishNChips Holding AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i dotterbolag som bedriver spelverksamhet och marknadsför spel. Bolagets verksamhet bedrivs i dagsläget i dotterbolaget FishNChips Malta Ltd, som är ett nischat pokerbolag som erbjuder sina kunder en möjlighet att spela på två olika nätverk från ett och samma spelkonto. I samband med första handelsdag på AktieTorget skall spelare kunna få rakeback i listade aktier. Även casino och sportsbetting finns tillgängligt för FishNChips kunder. En underliggande avsikt i verksamheten är att skapa tillväxt. En del av denna tillväxt kan komma att skapas organiskt och en del genom förvärv av andra aktörer inom pokerbranschen.

För att tillföra FishNChips Holding AB (publ) rörelsekapital med syfte att stärka bolagets finansiella ställning och möjliggöra ökad marknadsbearbetning genomförs en nyemission. Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad tillförs bolaget drygt 3 MSEK före emissionskostnader.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustaf Hagman,VD
0708-80 55 22

FishNChips Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@fishnchipsholding.com
Hemsida: www.fishnchipsholding.com