Flaggningsmeddelande

By 23 december, 2009Pressmeddelanden

Mårten Erikson, en av grundarna till Stingbet har via bolag per den 18 december 2009 förvärvat 300 000 aktier i bolaget. Hans totala innehav uppgår därmed till 5 541 120 aktier, motsvarande 10,5 procent av aktiekapital och röster.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustaf Hagman,VD
0708-80 55 22

Stingbet Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@stingbetholding.com
Hemsida: www.stingbetholding.com