Påkallande av konvertering till aktier

By 7 april, 2017Pressmeddelanden

Net Gaming har erhållit anmälningar om påkallande av konvertering till 1 999 999 nya aktier.

Vid den extra bolagsstämman i november 2016 beslutades det om en konvertibelemission om totalt 140 mkr, med en konverteringskurs om 4,50 kr. Net Gaming har nu erhållit anmälningar om påkallande av 1 999 999 nya aktier, motsvarande 8 999 995,50 kr i lån.

Net Gaming kommer att återkomma med bekräftelse att denna konvertering till aktier genomförts och registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se