Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i Net Gaming Europe AB (publ.) per den 30 juni 2017.

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Henrik Kvick AB
43,383,494
73.66%
Varenne AB
3,333,333
5.66%
Avanza Pension
2,054,104
3.49%
Credit Suisse (Luxemburg) S.A.
1,111,111
1.89%
Stefan Mahlstein
680,068
1.15%
Nordnet Pensionsförsäkrings AB
596,830
1.01%
UBS Switzerland AG/Clients Account
467,724
0.79%
Jonas Bertilsson
437,749
0.74%
IKC Sverige Flexibel
294,133
0.50%
Robert Zettervall
246,300
0.42%
Övriga aktieägare
6,290,153
10.68%
TOTALT
58,894,999
100.00%