Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i Net Gaming Europe AB (publ.) per den 31 december 2017.

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
47 272 382
70,37%
Varenne AB
4 888 888
7,28%
Avanza Pension
2 279 972
3,39%
JRS Asset Management AB
1 357 336
2,02%
Credit Suisse
1 111 111
1,65%
Carlesund Investments & Consulting AB
679 547
1,01%
Stefan Mahlstein
612 646
0,91%
Nordnet Pension
508 501
0,76%
UBS Switzerland AG/Clients Account
467 724
0,70%
Jonas Bertilsson
437 749
0,65%
Övriga aktieägare
7 565 024
11,26%
TOTALT
67 180 880
100.00%

Net Gaming (NETG)

8,90 Läs mer på Aktietorget

Förändring

-0,20 SEK
(-2,20%)
Volym
37 964
Omsättning
341 292 SEK
Marknadsvärde
597,9 MSEK