Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i Net Gaming Europe AB (publ.) per den 31 mars 2018.

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
47 272 382
66,74%
JRS Asset Management AB
5 104 282
7,21%
Varenne AB
4 888 888
6,90%
Avanza Pension
2 467 600
3,48%
Credit Suisse
1 111 111
1,57%
Prioritet Capital AB
873 255
1,23%
Stefan Mahlstein
612 646
0,86%
Nordnet Pension
603 598
0,85%
UBS Switzerland AG/Clients Account
447 590
0,63%
Jonas Bertilsson
437 749
0,65%
Övriga aktieägare
7 007 622
9,89%
TOTALT
70 826 723
100.00%

Net Gaming (NETG)

10,38 Läs mer på Aktietorget

Förändring

0,06 SEK
(0,58%)
Volym
78 546
Omsättning
804 888 SEK
Marknadsvärde
752,5 MSEK