Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i Net Gaming Europe AB (publ.) per den 30 september 2017.

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
43 383 494
69,15%
Varenne AB
4 888 888
7,79%
Avanza Pension
2 309 099
3,68%
JRS Asset Management AB
906 225
1,44%
Carlesund Investments & Consulting AB
679 547
1,08%
Stefan Mahlstein
612 646
0,98%
Nordnet Pension
590 488
0,94%
UBS Switzerland AG
467 724
0,75%
BPS Luc UCITS
450 000
0,72%
Jonas Bertilsson
437 749
0,70%
Övriga aktieägare
8 010 577
12,77%
TOTALT
62 736 437
100.00%