Aktieinformation

Net Gaming Europe AB’s aktie är listad på AktieTorget sedan den 8 maj 2009. Aktien har kortnamnet NETG och ISIN-koden SE0001863291. Net Gamings LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Aktienamnet är Net Gaming och det finns idag totalt 63 291 992 aktier i Net Gaming samt 1 200 000 utestående teckningsoptioner.

Net Gaming (NETG)

10,70 Läs mer på Aktietorget

Förändring

0 SEK
(0,00)
Volym
28 719
Omsättning
SEK
Marknadsvärde
677,22 MSEK