Aktieinformation

Net Gaming Europe AB’s aktie är listad på AktieTorget sedan den 8 maj 2009. Aktien har kortnamnet NETG och ISIN-koden SE0001863291.

Aktienamnet är Net Gaming och det finns idag totalt 62 736 437 aktier i Net Gaming samt 1 200 000 utestående teckningsoptioner.

Net Gaming (NETG)

11.00 Läs mer på Aktietorget

Förändring

+0.30 SEK
(2.80 %)
Volym
165 291
Omsättning
1 798 488 SEK
Marknadsvärde
690 MSEK
Senast uppdaterad: 9/20/2017 5:29:45 PM