Aktien

Net Gaming Europe AB’s aktie är listad på Nasdaq First North Premier sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet NETG och ISIN-koden SE0001863291. Net Gamings LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Net Gaming (NETG)

7,00

Förändring

0,00 SEK
(0,00%)
Volym
30 587
Omsättning
213 239 SEK
Marknadsvärde
529,2 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Net Gaming Europe AB (publ.) per den 31 december 2018.

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
47 272 382
62,53%
Avanza Pension
5 305 205
7,02%
Varenne AB
2 234 858
2,96%
Peak Core Strategies
1 555 564
2,06%
JRS Asset Management AB
1 454 735
1,92%
Nordnet Pension
1 248 904
1,65%
Credit Suisse
1 111 111
1,47%
Prioritet Capital AB
1 103 255
1,46%
RBC Investor Services Bank S.A.
1 000 000
1,32%
JPM Chase NA
954 640
1,26%
Övriga aktieägare
12 363 833
16,35%
TOTALT
75 604 487
100.00%

Analytiker

Aksel Engebakken, Erik Moberg – ABG Sundal Collier
Markus Augustsson – Jarl Securities