Aktien

Net Gaming Europe AB’s aktie är listad på Nasdaq First North Premier sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet NETG och ISIN-koden SE0001863291. Net Gamings LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Net Gaming (NETG)

4,02

Förändring

0,00 SEK
(0,00%)
Volym
1 095 277
Omsättning
4 419 063 SEK
Marknadsvärde
303,9 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Net Gaming Europe AB (publ.) per den 31 mars 2019.

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
47 272 382
62,53%
Avanza Pension
5 246 905
6,94%
Varenne AB
1 748 761
2,31%
Peak Core Strategies
1 350 030
1,79%
Nordnet Pension
1 212 918
1,60%
JRS Asset Management AB
1 212 829
1,60%
Credit Suisse
1 111 111
1,47%
Prioritet Capital AB
1 103 255
1,46%
JPM Chase NA
954 640
1,26%
RBC Investor Services Bank S.A.
880 313
1,16%
Övriga aktieägare
13 511 343
17,87%
TOTALT
75 604 487
100,00%

Analytiker

Aksel Engebakken, Erik Moberg – ABG Sundal Collier

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier