Aktien

Net Gaming Europe AB’s aktie är listad på Nasdaq First North Premier sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet NETG och ISIN-koden SE0001863291. Net Gamings LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Net Gaming (NETG)

3,62

Förändring

+0,16 SEK
(+4,62%)
Volym
377 264
Omsättning
1 335 066 SEK
Marknadsvärde
273,7 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Net Gaming Europe AB (publ.) per den 30 juni 2019

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
47 272 382
62,53%
JPM Chase NA
6 160 498
8,15%
Avanza Pension
3 770 194
4,99%
Peak Core Strategies
1 350 030
1,79%
JRS Asset Management AB
1 120 505
1,48%
Credit Suisse
1 111 111
1,47%
Prioritet Capital AB
780 972
1,03%
Gar-Bo Försäkring AB
710 725
0,94%
Nordnet Pension
696 833
0,92%
Stefan Mahlstein
594 333
0,79%
Övriga aktieägare
12 036 904
15,92%
TOTALT
75 604 487
100,00%

Analytiker

Aksel Engebakken, Erik Moberg – ABG Sundal Collier

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier