Aktien

Net Gaming Europe AB’s aktie är listad på Nasdaq First North Premier sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet NETG och ISIN-koden SE0001863291. Net Gamings LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Net Gaming (NETG)

9,89

Förändring

+0,54 SEK
(+5,78%)
Volym
24 782
Omsättning
236 198 SEK
Marknadsvärde
747,7 MSEK

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Net Gaming Europe AB (publ.) per den 30 juni 2018.

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
47 272 382
65,21%
Varenne AB
4 888 888
6,74%
JRS Asset Management AB
4 545 245
6,27%
Avanza Pension
3 195 409
4,41%
Credit Suisse
1 111 111
1,53%
Prioritet Capital AB
1 103 255
1,52%
Nordnet Pension
796 180
1,10%
Stefan Mahlstein
612 646
0,85%
Granit Småbolag
457 510
0,63%
UBS Switzerland AG/Clients Account
447 590
0,62%
Övriga aktieägare
8 063 173
11,12%
TOTALT
72 493 389
100.00%

Analytiker

Aksel Engebakken, Erik Moberg – ABG Sundal Collier
Markus Augustsson – Jarl Securities