Aktien

Net Gaming Europe AB’s aktie är listad på Nasdaq First North Premier sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet NETG och ISIN-koden SE0001863291. Net Gamings LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Net Gaming (NETG)

10,02

Förändring

+0,02 SEK
(+0,20%)
Volym
91 793
Omsättning
924 084 SEK
Marknadsvärde
757,6 MSEK

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Net Gaming Europe AB (publ.) per den 30 september 2018.

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
47 272 382
62,53%
Varenne AB
4 888 888
6,47%
JRS Asset Management AB
4 886 685
6,46%
Avanza Pension
3 441 142
4,55%
Peak Core Strategies
1 555 564
2,06%
Credit Suisse
1 111 111
1,47%
Prioritet Capital AB
1 103 255
1,46%
Nordnet Pension
806 990
1,07%
Stefan Mahlstein
612 646
0,81%
Granit Småbolag
457 510
0,61%
Övriga aktieägare
9 468 314
12,52%
TOTALT
75 604 487
100.00%

Analytiker

Aksel Engebakken, Erik Moberg – ABG Sundal Collier
Markus Augustsson – Jarl Securities