Aktieinformation

Net Gaming Europe AB’s aktie är listad på AktieTorget sedan den 8 maj 2009. Aktien har kortnamnet NETG och ISIN-koden SE0001863291. Net Gamings LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Aktienamnet är Net Gaming och det finns idag totalt 67 180 880 aktier i Net Gaming samt 1 200 000 utestående teckningsoptioner.

Net Gaming (NETG)

8,90 Läs mer på Aktietorget

Förändring

-0,20 SEK
(-2,20%)
Volym
37 964
Omsättning
341 292 SEK
Marknadsvärde
597,9 MSEK