Aktieinformation

Net Gaming Europe AB’s aktie är listad på AktieTorget sedan den 8 maj 2009. Aktien har kortnamnet NETG och ISIN-koden SE0001863291. Net Gamings LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Aktienamnet är Net Gaming och det finns idag totalt 70 826 723 aktier i Net Gaming samt 1 200 000 utestående teckningsoptioner.

Net Gaming (NETG)

9,70 Läs mer på Aktietorget

Förändring

-0,32 SEK
(-3,19%)
Volym
250 307
Omsättning
2 429 502 SEK
Marknadsvärde
687,0 MSEK