Bolagsstämma

Årsstämma 2018

Fullmaktsformulär årsstämma 2018
Kallelse årsstämma 24 maj 2018
Fullständigt förslag till incitamentsprogram till nyckelperson
Bilaga A
Protokoll från årsstämma 24 maj 2018

Årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 30 maj 2017
Protokoll årsstämma 30 maj 2017