Bolagsstämma

Extra bolagsstämma 17 dec 2018

Kallelse extra bolagsstämma 17 december 2018
Fullständigt beslutsförslag - Ny bolagsordning
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 17 december 2018
Protokoll extra bolagsstämma 17 december 2018

Årsstämma 2018

Fullmaktsformulär årsstämma 2018
Kallelse årsstämma 24 maj 2018
Fullständigt förslag till incitamentsprogram till nyckelperson
Bilaga A
Protokoll från årsstämma 24 maj 2018

Årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 30 maj 2017
Protokoll årsstämma 30 maj 2017