Bolagsstyrning

System och strukturer för effektiv styrning och kontroll

System och strukturer för effektiv styrning och kontroll

Net Gaming Europe AB (publ) är noterat på Aktietorget och följer dess regler. Grunden till bolagsstyrningen av Net Gaming är bolagsordningen, aktiebolagslagen, andra svenska och utländska lagar och regler samt Net Gamings egna riktlinjer och regler. Net Gamings egna regler och riktlinjer utgörs främst av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktioner för ekonomisk rapportering samt ekonomihandboken. Utöver detta har Net Gaming även ett flertal policydokument och manualer med bolagsinterna riktlinjer samt rekommendationer som utgör tydliga principer och guidelines för Net Gamings verksamhet och medarbetare.

Ledning

MARCUS TEILMAN

VD och koncernchef

Innehav antal aktier: 37 003
Innehav antal teckningsoptioner: 1 000 000
Innehav antal personaloptioner: 300 000
Marcus Teilman är civilekonom och har arbetat inom koncernen sedan 2005. Han var tidigare anställd som CFO i Net Gaming Europe AB (publ). Han har tidigare även jobbat inom e-handelsindustrin.

RICHARD CHINDT

CFO

Innehav antal aktier: 0
Richard innehar en Master inom Bokföring och Revision och har arbetat inom det området de senaste 30 åren. Han har erfarenhet som CFO inom såväl medelstora företag som börsnoterade företag. Han har lång erfarenhet av att arbeta med nystartade företag och har haft flera styrelseuppdrag, t.ex. fyra år som styrelseledamot i Munksjö.

ERIK GJERDE

VD, Highlight Media

Innehav antal aktier: 0
Innehav antal personaloptioner: 300 000
Erik Gjerde är utbildad inom marknadsföring och kommunikation vid Norwegian School of Management. Erik har arbetat för Highlight Media sedan 2011. Han har innan dess innehaft positioner inom onlinemarknadsföring, affärsutveckling online samt teknikutveckling.

SIRP DE WIT

COO, Highlight Media

Innehav antal aktier: 0
Innehav antal personaloptioner: 300 000
Sirp De Wit innehar en Msc. i Internationell marknadsföring & Management från University of Newcastle. Sirp har arbetat för Highlight Media sedan 2011. Innan dess har han bl.a. arbetat för WebGuide Partner 2009-2011.

Styrelse

HENRIK KVICK

Styrelseordförande sedan april 2012

Innehav antal aktier (via bolag): 47 272 382
Henrik Kvick är VD för sitt privata investmentbolag och är Civilingenjör Inustriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola. Henrik är även styrelseordförande i bl.a. NetJobs Group AB (publ) och myTaste AB (publ), bägge bolagen listade på Nasdaq OMX First North.

JONAS BERTILSSON

Styrelseledamot sedan november 2016

Innehav antal aktier: 437 749
Jonas Bertilsson arbetar som investeringschef på Varenne och är Civilekonom inom Redovisning och Finansiering från Handelshögskolan i Stockholm. Jonas är även styrelseledamot i Mengus Stockholm 2011 AB, Bed Factory Sweden AB och Pema Sweden AB.

TOBIAS FAGERLUND

Styrelseledamot sedan juni 2015

Innehav antal aktier: 0
Tobias Fagerlund har en Jur. kand. från Stockholms Universitet och är idag VD för First North-listade SpiffX AB. Tobias har lång erfarenhet inom spelbranschen bland annat som VD för B2B Poker, Entraction Ltd och Igame Ltd, Nordenchef för BetClic Everest Group och som medgrundare av Relax Gaming Ltd. Tobias är även styrelseledamot i PlayHippo AB.

JONAS SÖDERQVIST

Styrelseledamot sedan juni 2016

Innehav antal aktier: 0
Jonas Söderqvist är idag VD och grundare av myTaste AB (publ.), noterade på OMX Nasdaq First North. myTaste AB driver bl.a. Matklubben, som är Sveriges största matcommunity samt myTaste, som är världens tredje största matsajt.

MARCUS TEILMAN

VD sedan maj 2012, styrelseledamot sedan maj 2013

Innehav antal aktier: 37 003
Innehav antal optioner: 1 000 000
Marcus Teilman har arbetat inom koncernen sedan 2005 och var tidigare anställd som CFO i Net Gaming Europe AB (publ). Han är Civilekonom från Stockholms Universitet och har tidigare även arbetat inom e-handelsindustrin.

Dokument för nedladdning

Bolagsordning

Ladda ner bolagsordningen för Net Gaming Europe AB.

Ladda ner PDF

Konvertibelvillkor

Villkor för konvertibler 2016/2019 om 140 Mkr, som utfärdades i oktober 2016.

Läs mer

Årsstämma 2017

Nedladdningsbara dokument till årsstämman 2017.

Läs mer