Bolagsstyrning

System och strukturer för effektiv styrning och kontroll

System och strukturer för effektiv styrning och kontroll

Net Gaming Europe AB (publ) är noterat på Aktietorget och följer dess regler. Grunden till bolagsstyrningen av Net Gaming är bolagsordningen, aktiebolagslagen, andra svenska och utländska lagar och regler samt Net Gamings egna riktlinjer och regler. Net Gamings egna regler och riktlinjer utgörs främst av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktioner för ekonomisk rapportering samt ekonomihandboken. Utöver detta har Net Gaming även ett flertal policydokument och manualer med bolagsinterna riktlinjer samt rekommendationer som utgör tydliga principer och guidelines för Net Gamings verksamhet och medarbetare.

Ledning

MARCUS TEILMAN

VD och koncernchef

Innehav antal aktier: 37 003
Innehav antal teckningsoptioner: 1 000 000
Innehav antal personaloptioner: 300 000
Marcus Teilman är civilekonom och har arbetat inom koncernen sedan 2005. Han var tidigare anställd som CFO i Net Gaming Europe AB (publ). Han har tidigare även jobbat inom e-handelsindustrin.

GUSTAV VADENBRING

CFO

Innehav antal aktier: 0
Innehav antal optioner: 250 000
Gustav Vadenbring är 43 år och har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Gustav kommer närmast från SEB, där han arbetat som industri- och företagsanalytiker på avdelningen Internationell kreditanalys. Innan dess var Gustav CFO i Actic Group under drygt fem års tid.

ERIK GJERDE

VD, Highlight Media

Innehav antal aktier: 0
Innehav antal personaloptioner: 300 000
Erik Gjerde är utbildad inom marknadsföring och kommunikation vid Norwegian School of Management. Erik har arbetat för Highlight Media sedan 2011. Han har innan dess innehaft positioner inom onlinemarknadsföring, affärsutveckling online samt teknikutveckling.

CLINTON CUTAJAR

Chief Technology Officer

Innehav antal aktier: 0
Clinton Cutajar har en M.Sc. i Informationssäkerhet från University of London samt en B.Sc. i Datavetenskap och Artificiell Intelligens från University of Malta. Hans senaste roll var på Catena Media, där han var Head of Tech Operations med ansvar för drift, integration av förvärv samt IT-arkitektur.

Styrelse

HENRIK KVICK

Styrelseordförande sedan 2012

Innehav antal aktier: 47,272,382
Henrik Kvick är VD för hans eget investmentbolag. Han har en civilingenjörsexamen inom Industriell ekonomi från Linköpings Universitet. Henrik är även styrelseordförande och grundare av NetJobs Group AB, noterade på Nasdaq First North.

JONAS BERTILSSON

Styrelseledamot sedan 2016

Innehav antal aktier: 437 749
Jonas Bertilsson partner på Elementa Management och är Civilekonom inom Redovisning och Finansiering från Handelshögskolan i Stockholm. Jonas är även styrelseleordförande M.O.B.A. Network AB.

MARCUS BLOM

Styrelseledamot sedan 2018

Innehav antal aktier: 75 000
Marcus Blom är idag VD och grundare av A Group of Friends Investments AB och är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. A Group of Friends Investments AB investerar primärt i bolag inom iGaming.

TOBIAS FAGERLUND

Styrelseledamot sedan 2015

Innehav antal aktier: 0
Tobias Fagerlund har en Jur. kand. från Stockholms Universitet och är idag VD för First North-listade SpiffX AB. Tobias har lång erfarenhet inom spelbranschen bland annat som VD för B2B Poker, Entraction Ltd och Igame Ltd, Nordenchef för BetClic Everest Group och som medgrundare av Relax Gaming Ltd. Tobias är även styrelseleordförande i Future Gaming Group.

MARCUS TEILMAN

VD sedan 2012, styrelseledamot sedan 2013

Innehav antal aktier: 37 003
Innehav antal teckningsoptioner: 1 000 000
Innehav antal personaloptioner: 300 000
Marcus Teilman är civilekonom och har arbetat inom koncernen sedan 2005. Han var tidigare anställd som CFO i Net Gaming Europe AB (publ). Han har tidigare även jobbat inom e-handelsindustrin.

Dokument för nedladdning

Bolagsordning

Ladda ner bolagsordningen för Net Gaming Europe AB.

Ladda ner PDF

Obligationslån

Villkor för obligationslån (ISIN SE0010297572) med förfall den 14 september 2020.

Läs mer

Bolagsstämmor

Nedladdningsbara dokument från årsstämmor.

Läs mer