BOLAGSSTYRNING


 

Net Gaming Europe AB (publ.) har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på AktieTorget.