Ledning

Marcus Teilman

VD och koncernchef

Innehav antal aktier: 37 003
Innehav antal teckningsoptioner: 1 000 000
Innehav antal personaloptioner: 300 000
Marcus Teilman är civilekonom och har arbetat inom koncernen sedan 2005. Han var tidigare anställd som CFO i Net Gaming Europe AB (publ). Han har tidigare även jobbat inom e-handelsindustrin.

Gustav Vadenbring

CFO

Innehav antal aktier: 0
Innehav antal optioner: 250 000
Gustav Vadenbring är 43 år och har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Gustav kommer närmast från SEB, där han arbetat som industri- och företagsanalytiker på avdelningen Internationell kreditanalys. Innan dess var Gustav CFO i Actic Group under drygt fem års tid.

Erik Gjerde

VD, Highlight Media

Innehav antal aktier: 0
Innehav antal personaloptioner: 300 000
Erik Gjerde är utbildad inom marknadsföring och kommunikation vid Norwegian School of Management. Erik har arbetat för Highlight Media sedan 2011. Han har innan dess innehaft positioner inom onlinemarknadsföring, affärsutveckling online samt teknikutveckling.

Clinton Cutajar

CTO

Innehav antal aktier: 0
Clinton Cutajar har en M.Sc. i Informationssäkerhet från University of London samt en B.Sc. i Datavetenskap och Artificiell Intelligens från University of Malta. Hans senaste roll var på Catena Media, där han var Head of Tech Operations med ansvar för drift, integration av förvärv samt IT-arkitektur.