Ledning

Marcus Teilman

VD och koncernchef

Innehav antal aktier: 37 003
Innehav antal teckningsoptioner: 1 000 000
Innehav antal personaloptioner: 300 000
Marcus Teilman är civilekonom och har arbetat inom koncernen sedan 2005. Han var tidigare anställd som CFO i Net Gaming Europe AB (publ). Han har tidigare även jobbat inom e-handelsindustrin.

Richard Chindt

CFO

Innehav antal aktier: 0
Richard är civilekonom inom Bokföring och Revision och har arbetat inom det området de senaste 30 åren. Han har erfarenhet som CFO inom såväl medelstora företag som börsnoterade företag. Han har lång erfarenhet av att arbeta med nystartade företag och har haft flera styrelseuppdrag, t.ex. fyra år som styrelseledamot i Munksjö.

Erik Gjerde

VD, Highlight Media

Innehav antal aktier: 0
Innehav antal personaloptioner: 300 000
Erik Gjerde är utbildad inom marknadsföring och kommunikation vid Norwegian School of Management. Erik har arbetat för Highlight Media sedan 2011. Han har innan dess innehaft positioner inom onlinemarknadsföring, affärsutveckling online samt teknikutveckling.

John Cremona

Chief Legal Officer

Innehav antal aktier: 0
Innehav antal personaloptioner: 100 000
John Cremona har arbetat för koncernen sedan 2012, har en jur. kand. från University of Malta. Innan han började arbeta för koncernen var han Senior Associate på Emmanuel Mallia & Associates under 12 års tid.