Ledning

Marcus Teilman

VD och koncernchef

Innehav antal aktier: 37 003
Innehav antal teckningsoptioner: 1 000 000
Innehav antal personaloptioner: 300 000
Marcus Teilman har arbetat inom koncernen sedan 2005 och var tidigare anställd som CFO i Net Gaming Europe AB (publ). Han har tidigare även jobbat inom e-handelsindustrin.

 

Richard Chindt

Group CFO

Innehav antal aktier: 0
Richard är civilekonom med inriktning mot redovisning och revision i botten och har arbetat med ekonomi på ett eller annat sätt under 30 år. Han har erfarenhet från uppdrag och anställningar som redovisningschef/ekonomichef såväl i medelstora som i noterade företag och var under perioden 2006-2012 ansvarig för Equity Trusts verksamhet i Sverige. Equity Trust var då världens näst största aktör inom administration och uppsättning av gränsöverskridande bolagsstrukturer. Han var under ca ett års tid varit VD i Heart of Brands AB, ett Aktietorgsnoterat bolag inom mode och detaljhandel. Richard sitter idag i styrelsen för bl.a. Blue Engine AB, ExperITence AB, LAScan Beverage Company AB samt Caraboto One AB.

 

Jonas Petersson

CTO & Head of Business Intelligence

Innehav antal aktier: 5 000
Innehav antal personaloptioner: 250 000
Jonas har över 20 års erfarenhet av programmering och IT-drift. Han har tidigare arbetat åt bland andra 3L System, Eniro, Alltommotor, ICA AB samt som egen konsult.