Styrelse

Henrik Kvick

Titel: Styrelseordförande sedan 2012
Nationalitet: Svensk
Född: 1977
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Linköpings Tekniska Högskola
Huvudsaklig sysselsättning: Driver investmentbolaget 
Trottholmen AB
Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande Trottholmen AB
Styrelseordförande NetJobs Group AB
Tidigare styrelseuppdrag:
Styrelseordförande myTaste AB (publ), 2012-2016
Styrelseledamot Tradedoubler AB (publ), 2015-2016
Styrelseledamot Entraction Holding AB(publ), 2010-2011
VD NetJobs Group AB (publ), 2004-2006
Oberoende: nej
Innehav: 43 383 494 st aktier

Jonas Bertilsson

Titel: Styrelseledamot sedan 2016
Nationalitet: Svensk
Född: 1980
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm
Huvudsaklig sysselsättning: Investeringschef på investmentbolaget Varenne
Nuvarande uppdrag:
Styrelseledamot i Pema Sweden AB
Styrelseledamot i Mengus Stockholm 2005 och 2011 AB
Styrelseledamot Bed Factory Holding AB
Tidigare styrelseuppdrag: 
Oberoende: nej
Innehav: 437 749 st aktier

Tobias Fagerlund

Titel: Styrelseledamot sedan 2015
Nationalitet: Svensk
Född: 1971
Utbildning: Jur. Kand från Stockholms Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: Driver egen konsult- och investeringsverksamhet
Nuvarande uppdrag:
Styrelsesuppleant YouC Media AB
Styrelseledamot Global Gaming 555 AB
Styrelseledamot SpiffX AB
Styrelseledamot Invika AB
Styrelseordförande Dream of Sweden AB
Styrelsesuppleant SpiffX Förvaltning AB
Styrelseordförande LearnLand AB
Styrelseordförande Future Gaming Group Int. AB
Styrelsesuppleant Hands Up Stockholm AB
Styrelseledamot Relax Tech Sweden AB
Styrelseledamot Bryngan Invest AB
Styrelseordförande News55 AB
Director Core Concept Management INC 
Director Relax Gaming Network Ltd
Tidigare styrelseuppdrag: 
Director SpiffX Holding Ltd
Director SpiffX Malta Ltd
Oberoende: ja
Innehav: 0 st aktier

Jonas Söderqvist

Titel: Styrelseledamot sedan 2016
Nationalitet: Svensk
Född: 1984
Utbildning: –
Huvudsaklig sysselsättning: VD för myTaste AB (publ.)

Nuvarande uppdrag:
Styrelseledamot myTaste AB
Tidigare styrelseuppdrag: 
Oberoende: ja
Innehav: 0 st aktier

Marcus Teilman

Titel: Styrelseledamot sedan 2013, VD sedan 2012
Nationalitet: Svensk
Född: 1983
Utbildning: Civilekonom Stockholms Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: VD för Net Gaming Europe AB (publ.)
Nuvarande uppdrag:
Styrelseledamot Net Gaming Europe AB
Styrelsesuppleant AB Getingen
Tidigare styrelseuppdrag: 
Oberoende: nej
Innehav: 37 003 st aktier
1 000 000 st teckningsoptioner
300 000 st personaloptioner