Styrelse

Henrik Kvick

Styrelseordförande sedan 2012

Nationalitet: Svensk
Född: 1977
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Linköpings Tekniska Högskola
Huvudsaklig sysselsättning: Driver investmentbolaget Trottholmen AB
Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande Trottholmen AB
Styrelseordförande Net Gaming Europe AB
Styrelseordförande NetJobs Group AB
Styrelseledamot Fram Skandinavien AB
Styrelseledamot Scandinavian Soccer Agency AB
Styrelsesuppleant KFK Invest AB
Styrelsesuppleant PFK Invest AB
Tidigare styrelseuppdrag:
Styrelseordförande myTaste AB (publ), 2012-2016
Styrelseledamot Tradedoubler AB (publ), 2015-2016
Styrelseledamot Entraction Holding AB(publ), 2010-2011
VD NetJobs Group AB (publ), 2004-2006
Oberoende: nej
Innehav: 47 272 382 st aktier

Jonas Bertilsson

Styrelseledamot sedan 2016

Nationalitet: Svensk
Född: 1980
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm
Huvudsaklig sysselsättning: Partner på Elementa Management
Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande M.O.B.A. Network AB
Styrelsesuppleant AB Rugosa Invest
Tidigare styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande Pema Sweden AB
Styrelseledamot i Mengus Stockholm 2005 och 2011 AB
Styrelseledamot Bed Factory Holding AB
Oberoende: ja
Innehav: 437 749 st aktier

Marcus Blom

Styrelseledamot sedan 2018

Nationalitet: Svensk
Född: 1983
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Göteborg
Huvudsaklig sysselsättning: VD för A Group of Friends Investments AB
Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande Stonebull Invest 1 AB
Styrelseordförande Troop Invest Holding AB
Styrelseledamot A Group of Friends Investments AB
Styrelseledamot Stonebull AB
Styrelseledamot MBFTO Holding AB
Styrelseledamot Stonebull Invest 2 AB
Tidigare styrelseuppdrag:
Styrelseledamot APP Capital AB
Oberoende: ja
Innehav: 75 000 st aktier

Tobias Fagerlund

Styrelseledamot sedan 2015

Nationalitet: Svensk
Född: 1971
Utbildning: Jur. Kand från Stockholms Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: Driver egen konsult- och investeringsverksamhet
Nuvarande uppdrag:
Styrelsesuppleant YouC Media AB
Styrelseledamot Global Gaming 555 AB
Styrelseledamot Spiffbet AB
Styrelseledamot Invika AB
Styrelseordförande Dream of Sweden AB
Styrelsesuppleant SpiffX Förvaltning AB
Styrelseordförande LearnLand AB
Styrelseordförande Future Gaming Group Int. AB
Styrelseordförande Capital Game Group AB
Styrelseordförande A drop of Fortune AB
Styrelseordförande LearnLand AB
Styrelseordförande News55 AB

Styrelseledamot Relax Tech Sweden AB
Styrelseledamot Bryngan Invest AB
Styrelseledamot Firemarks AB
Styrelsesuppleant Hands Up Stockholm AB
Styrelsesuppleant Netiba AB
Director Core Concept Management INC
Director Relax Gaming Network Ltd
Tidigare styrelseuppdrag: 
Director SpiffX Holding Ltd
Director SpiffX Malta Ltd
Oberoende: ja
Innehav: 0 st aktier

Marcus Teilman

VD sedan 2012, styrelseledamot sedan 2013

Nationalitet: Svensk
Född: 1983
Utbildning: Civilekonom Stockholms Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: VD för Net Gaming Europe AB (publ.)
Nuvarande uppdrag:
Styrelseledamot Net Gaming Europe AB
Styrelsesuppleant AB Getingen
Tidigare styrelseuppdrag: 
Oberoende: nej
Innehav: 37 003 st aktier
1 000 000 st teckningsoptioner
300 000 st personaloptioner