Investerare

Net Gaming (NETG)

4,02

Förändring

0,00 SEK
(0,00%)
Volym
1 095 277
Omsättning
4 419 063 SEK
Marknadsvärde
303,9 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Finansiella rapporter

Finansiella rapporterPressmeddelanden
23 maj, 2019

Delårsrapport kvartal 1 2019

Regleringseffekter i Europa påverkar negativt, Nordamerika fortsätter växa Första kvartalet 2019 Intäkterna från verksamheten minskade till 4 053 kEUR (4 328). EBITDA minskade till 2 553 kEUR (3 102). Justerat...
ÅrsredovisningarFinansiella rapporterPressmeddelanden
23 april, 2019

Net Gaming publicerar årsredovisning för 2018

Net Gaming Europe har idag publicerat sin årsredovisning för 2018 på bolagets hemsida, www.netgaming.se. Rapporten har gjorts tillgänglig på både svenska och engelska. Net Gaming har i samband med upprättande...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
21 februari, 2019

Bokslutskommuniké 2018: 14% organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fjärde kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 48,7 Mkr (45,6). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 48,6 Mkr (44,1). EBITDA ökade till 33,9 Mkr (30,0). Resultatet efter skatt minskade till 15,7 Mkr...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
22 november, 2018

Delårsrapport kvartal 3 2018: 21% organisk tillväxt främst driven av USA

Tredje kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 51,5 Mkr (40,2). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 51,1 Mkr (38,4). EBITDA ökade till 32,3 Mkr (25,6). Resultatet efter skatt ökade till 20,5 Mkr...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
23 augusti, 2018

Delårsrapport kvartal 2 2018: Stark resultattillväxt per aktie och hög tillväxt i USA

Andra kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 48,1 Mkr (42,7). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 47,4 Mkr (40,3). EBITDA ökade till 30,5 Mkr (25,9) och påverkades negativt om 0,7 Mkr av...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
24 maj, 2018

Delårsrapport kvartal 1 2018: Stark resultatökning och underliggande tillväxt

Första kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 43,9 Mkr (41,0). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 43,1 Mkr (37,5). EBITDA ökade till 30,4 Mkr (25,0). Resultatet efter skatt ökade till 20,1 Mkr...

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
25 juni, 2019

Korrigering: Net Gaming tar steget in på den svenska sportsbettingmarknaden genom att förvärva BettingGuide.se

Korrigeringen avser tidigare felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Net Gaming Europe AB förvärvar domänen BettingGuide.se som lanseras på den reglerade svenska spelmarknaden. Net Gaming exekverar sin tillväxtplan inom vertikalen Sportsbetting...
Pressmeddelanden
25 juni, 2019

Net Gaming tar steget in på den svenska sportsbettingmarknaden genom att förvärva BettingGuide.se

Net Gaming Europe AB förvärvar domänen BettingGuide.se som lanseras på den reglerade svenska spelmarknaden. Net Gaming exekverar sin tillväxtplan inom vertikalen Sportsbetting genom att förvärva BettingGuide.se. Koncernens tekniska plattform och...
Pressmeddelanden
19 juni, 2019

Head of M&A tecknar sig för teckningsoptioner

Christian Käfling, Head of M&A, har tecknat sig för 250 000 stycken teckningsoptioner med teckningskurs 6,64 kr. Optionspremie har fastställts till 0,73 kr, vilket innebär att han betalat 182 500...

VD-intervju

VD Marcus Teilman vid Småbolagsdagen i juni 2018

Finansiell kalender

2019-05-23

DELÅRS- RAPPORT Q1 2019

2019-05-23

ÅRSSTÄMMA 2019

2019-08-15

DELÅRS- RAPPORT Q2 2019