Investerare

Net Gaming (NETG)

9,92

Förändring

+0,07 SEK
(+0,71%)
Volym
75 438
Omsättning
745 622 SEK
Marknadsvärde
750,0 MSEK

Finansiella rapporter

Finansiella rapporterPressmeddelanden
22 november, 2018

Delårsrapport kvartal 3 2018: 21% organisk tillväxt främst driven av USA

Tredje kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 51,5 Mkr (40,2). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 51,1 Mkr (38,4). EBITDA ökade till 32,3 Mkr (25,6). Resultatet efter skatt ökade till 20,5 Mkr...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
23 augusti, 2018

Delårsrapport kvartal 2 2018: Stark resultattillväxt per aktie och hög tillväxt i USA

Andra kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 48,1 Mkr (42,7). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 47,4 Mkr (40,3). EBITDA ökade till 30,5 Mkr (25,9) och påverkades negativt om 0,7 Mkr av...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
24 maj, 2018

Delårsrapport kvartal 1 2018: Stark resultatökning och underliggande tillväxt

Första kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 43,9 Mkr (41,0). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 43,1 Mkr (37,5). EBITDA ökade till 30,4 Mkr (25,0). Resultatet efter skatt ökade till 20,1 Mkr...
ÅrsredovisningarFinansiella rapporterPressmeddelanden
27 april, 2018

Årsredovisning 2017

Net Gamings årsredovisning för 2017 finns idag tillgänglig på Bolagets webbplats http://www.netgaming.se/investor-relations/arsredovisningar/   För ytterligare information vänligen kontakta: Marcus Teilman, VD och koncernchef +356 9936 7352 Net Gaming Europe AB...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
22 februari, 2018

Bokslutskommuniké 2017

Rekordkvartal med stark omsättnings- och resultattillväxt Fjärde kvartalet 2017 Intäkterna ökade med 30% till 45,6 Mkr (35,2), varav den organiska tillväxten uppgick till 12% (8) EBITDA ökade med 82% och...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
23 november, 2017

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

Stark resultattillväxt, lyckad refinansiering samt tilläggsförvärv genomfört En intervju med VD Marcus Teilman finns att se här: https://vimeo.com/244115984   Tredje kvartalet Intäkterna uppgick till 40 190 tkr (4 873 tkr),...

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
7 februari, 2019

Inbjudan till presentation av Net Gamings bokslutskommuniké 2018

Net Gamings bokslutskommuniké för 2018 kommer att publiceras torsdag den 21 februari kl 08:30. Kl 10:00 samma dag webbsänds Net Gamings presentation av delårsrapporten för det fjärde kvartalet och helåret...
Pressmeddelanden
30 januari, 2019

Net Gaming utökar sin ledningsgrupp med ny Head of M&A

Net Gaming utser Christian Käfling som ny Head of M&A. Christian kommer närmast från PwC, där han arbetat i drygt tio års tid som rådgivare på Deals-avdelningen med fokus på...
Pressmeddelanden
17 december, 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i Net Gaming Europe AB (publ) den 17 december 2018

Net Gaming Europe AB (publ), org. nr 556693-7255 ("Bolaget"), har hållit extra bolagsstämma den 17 december 2018 varvid stämman beslutade om att ändra bolagets bolagsordning innebärande att bolagets redovisningsvaluta ska...

VD-intervju

VD Marcus Teilman vid Småbolagsdagen i juni 2018

Finansiell kalender

2018-11-22

DELÅRS- RAPPORT Q3 2018

2019-02-21

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2018

2019-05-23

DELÅRS- RAPPORT Q1 2019