Investor relations

Net Gaming (NETG)

8,90 Läs mer på Aktietorget

Förändring

-0,20 SEK
(-2,20%)
Volym
37 964
Omsättning
341 292 SEK
Marknadsvärde
597,9 MSEK

Finansiell kalender

2018-02-22

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2017

2018-05-24

DELÅRS- RAPPORT Q1 2018

2018-08-23

DELÅRS- RAPPORT Q2 2018

VD-intervju

VD Marcus Teilman om Q3 2017

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
12 december, 2017

Nytt antal aktier

Net Gaming meddelade den 1 december 2017 att man erhållit anmälningar om påkallande av konvertering av 17,5 mkr i lån till 3 888 888 nya aktier i bolaget. Det är...
Pressmeddelanden
1 december, 2017

Påkallande av konvertering till aktier

Net Gaming har erhållit anmälningar om påkallande av konvertering till 3 888 888 nya aktier, motsvarande 17 500 000 kr i lån. Det är styrelseordförande och huvudägare Henrik Kvick som...
Pressmeddelanden
24 november, 2017

Finansiella engångskostnader i Q3

Net Gaming har mottagit ett flertal frågor avseende de finansiella engångskostnaderna som redovisats i det tredje kvartalet 2017. Vi uppskattar det stora engagemang som investerare visat och vill härmed förtydliga...

Finansiella rapporter

Finansiella rapporterPressmeddelanden
23 november, 2017

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

Stark resultattillväxt, lyckad refinansiering samt tilläggsförvärv genomfört En intervju med VD Marcus Teilman finns att se här: https://vimeo.com/244115984   Tredje kvartalet Intäkterna uppgick till 40 190 tkr (4 873 tkr),...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
23 augusti, 2017

Korrigerad delårsrapport Q2 2017

Det har blivit ett feltryck i balansräkningen för Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2017 som publicerades den 22 augusti 2017. Övriga korta icke räntebärande skulder på 65...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
18 maj, 2017

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Stark start på året skapar goda förutsättningar framöver...

Årsredovisningar

ÅrsredovisningarFinansiella rapporterPressmeddelanden
28 april, 2017

Årsredovisning 2016

Net Gaming publicerar årsredovisning för 2016. För ytterligare information vänligen kontakta: Marcus Teilman, VD och koncernchef +356 9936 7352 Net Gaming Europe AB (publ) Telefon: 08-410 380 44 E-mail: info@netgaming.se...
ÅrsredovisningarFinansiella rapporterPressmeddelanden
27 maj, 2016

Årsredovisning 2015

Väsentliga händelser under 2015 Vid årsstämman i juni 2015 nyvaldes Tobias Fagerlund till styrelseledamot då Ted Nelson avböjde omval. Omvaldes till styrelseledamöter gjorde Henrik Kvick, Stefan Mahlstein och Marcus Teilman....
ÅrsredovisningarFinansiella rapporterPressmeddelanden
22 maj, 2015

Årsredovisning 2014

2014 i korthet PokerLoco bytte framgångsrikt pokernätverk till MPN samt lanserades på en ny egenutvecklad teknisk plattform. Integration av 400 nya casinospel från Quickfire (Microgaming). CasinoLoco lanserade en ny design...