Investerare

Net Gaming (NETG)

9,89

Förändring

+0,54 SEK
(+5,78%)
Volym
24 782
Omsättning
236 198 SEK
Marknadsvärde
747,7 MSEK

Finansiella rapporter

Finansiella rapporterPressmeddelanden
24 maj, 2018

Delårsrapport kvartal 1 2018: Stark resultatökning och underliggande tillväxt

Första kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 43,9 Mkr (41,0). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 43,1 Mkr (37,5). EBITDA ökade till 30,4 Mkr (25,0). Resultatet efter skatt ökade till 20,1 Mkr...
ÅrsredovisningarFinansiella rapporterPressmeddelanden
27 april, 2018

Årsredovisning 2017

Net Gamings årsredovisning för 2017 finns idag tillgänglig på Bolagets webbplats http://www.netgaming.se/investor-relations/arsredovisningar/   För ytterligare information vänligen kontakta: Marcus Teilman, VD och koncernchef +356 9936 7352 Net Gaming Europe AB...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
22 februari, 2018

Bokslutskommuniké 2017

Rekordkvartal med stark omsättnings- och resultattillväxt Fjärde kvartalet 2017 Intäkterna ökade med 30% till 45,6 Mkr (35,2), varav den organiska tillväxten uppgick till 12% (8) EBITDA ökade med 82% och...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
23 november, 2017

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

Stark resultattillväxt, lyckad refinansiering samt tilläggsförvärv genomfört En intervju med VD Marcus Teilman finns att se här: https://vimeo.com/244115984   Tredje kvartalet Intäkterna uppgick till 40 190 tkr (4 873 tkr),...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
23 augusti, 2017

Korrigerad delårsrapport Q2 2017

Det har blivit ett feltryck i balansräkningen för Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2017 som publicerades den 22 augusti 2017. Övriga korta icke räntebärande skulder på 65...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
18 maj, 2017

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Stark start på året skapar goda förutsättningar framöver...

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
9 augusti, 2018

Inbjudan till presentation av Net Gamings andra kvartal 2018

Net Gamings delårsrapport för det andra kvartalet 2018 kommer att publiceras torsdag den 23 augusti kl 08:30. Kl 10:00 samma dag webbsänds Net Gamings presentation av delårsrapporten för det andra...
Pressmeddelanden
24 juli, 2018

Net Gaming förstärker ledningsgruppen med ny CTO

Net Gaming har rekryterat Clinton Cutajar, 35, som ny CTO (Chief Technology Officer). Clinton Cutajars senaste roll var på Catena Media, där han var Head of Tech Operations med ansvar...
Pressmeddelanden
20 juli, 2018

Net Gaming förtidsinlöser konvertibellån och påkallar inlösen av hela resterande delen av konvertibellånet

Net Gaming Europe AB (publ) har nått en överenskommelse med existerande innehavare av det konvertibla förlagslånet som innebär att samtliga konvertibler förtidsinlöses. Därmed slutar det utestående konvertibellånet att existera i...

VD-intervju

VD Marcus Teilman vid Småbolagsdagen i juni 2018

Finansiell kalender

2018-08-23

DELÅRS- RAPPORT Q2 2018

2018-11-22

DELÅRS- RAPPORT Q3 2018

2019-02-21

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2018