Investor relations

Net Gaming (NETG)

9.30 Läs mer på Aktietorget

Förändring

-0.20 SEK
(-2.11 %)
Volym
59 833
Omsättning
559 447 SEK
Marknadsvärde
565 MSEK
Senast uppdaterad: 10/23/2017 5:22:50 PM

Finansiell kalender

2017-08-22

DELÅRS- RAPPORT Q2 2017

2017-11-23

DELÅRS- RAPPORT Q3 2017

2018-02-22

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2017

VD-intervju

VD Marcus Teilman om Q2 2017

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
25 september, 2017

Net Gaming stärker ledningsgruppen

Net Gaming har idag utökat och förstärkt koncernens ledningsgrupp genom Erik Gjerde samt Sirp De Wit. Ledningsgruppen tillförs därmed ytterligare spetskompetens inom iGaming lead generation. Erik Gjerde tillträder samtidigt som...
Pressmeddelanden
21 september, 2017

Net Gaming förtidsamorterar delar av existerande konvertibellån

Net Gaming Europe AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att förtidsamortera delar av Bolagets utestående konvertibellån med ISIN SE0009409139 ("Konvertibellånet"). Net Gaming Europe AB (publ) har beslutat att förtidsamortera 50 %...
Pressmeddelanden
11 september, 2017

Net Gaming återlöser utestående obligationslån

Net Gaming Europe AB (publ) har beslutat att återlösa samtliga utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN SE000834221 ("Obligationerna"). Net Gaming Europe AB (publ) har beslutat att återlösa utestående Obligationer. Återlösen...

Finansiella rapporter

Finansiella rapporterPressmeddelanden
23 augusti, 2017

Korrigerad delårsrapport Q2 2017

Det har blivit ett feltryck i balansräkningen för Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2017 som publicerades den 22 augusti 2017. Övriga korta icke räntebärande skulder på 65...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
18 maj, 2017

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Stark start på året skapar goda förutsättningar framöver...
ÅrsredovisningarFinansiella rapporterPressmeddelanden
28 april, 2017

Årsredovisning 2016

Net Gaming publicerar årsredovisning för 2016. För ytterligare information vänligen kontakta: Marcus Teilman, VD och koncernchef +356 9936 7352 Net Gaming Europe AB (publ) Telefon: 08-410 380 44 E-mail: info@netgaming.se...

Årsredovisningar

ÅrsredovisningarFinansiella rapporterPressmeddelanden
28 april, 2017

Årsredovisning 2016

Net Gaming publicerar årsredovisning för 2016. För ytterligare information vänligen kontakta: Marcus Teilman, VD och koncernchef +356 9936 7352 Net Gaming Europe AB (publ) Telefon: 08-410 380 44 E-mail: info@netgaming.se...
ÅrsredovisningarFinansiella rapporterPressmeddelanden
27 maj, 2016

Årsredovisning 2015

Väsentliga händelser under 2015 Vid årsstämman i juni 2015 nyvaldes Tobias Fagerlund till styrelseledamot då Ted Nelson avböjde omval. Omvaldes till styrelseledamöter gjorde Henrik Kvick, Stefan Mahlstein och Marcus Teilman....
ÅrsredovisningarFinansiella rapporterPressmeddelanden
22 maj, 2015

Årsredovisning 2014

2014 i korthet PokerLoco bytte framgångsrikt pokernätverk till MPN samt lanserades på en ny egenutvecklad teknisk plattform. Integration av 400 nya casinospel från Quickfire (Microgaming). CasinoLoco lanserade en ny design...