Investerare

Net Gaming (NETG)

10,38 Läs mer på Aktietorget

Förändring

0,06 SEK
(0,58%)
Volym
78 546
Omsättning
804 888 SEK
Marknadsvärde
752,5 MSEK

Finansiella rapporter

Finansiella rapporterPressmeddelanden
24 maj, 2018

Delårsrapport kvartal 1 2018: Stark resultatökning och underliggande tillväxt

Första kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 43,9 Mkr (41,0). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 43,1 Mkr (37,5). EBITDA ökade till 30,4 Mkr (25,0). Resultatet efter skatt ökade till 20,1 Mkr...
ÅrsredovisningarFinansiella rapporterPressmeddelanden
27 april, 2018

Årsredovisning 2017

Net Gamings årsredovisning för 2017 finns idag tillgänglig på Bolagets webbplats http://www.netgaming.se/investor-relations/arsredovisningar/   För ytterligare information vänligen kontakta: Marcus Teilman, VD och koncernchef +356 9936 7352 Net Gaming Europe AB...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
22 februari, 2018

Bokslutskommuniké 2017

Rekordkvartal med stark omsättnings- och resultattillväxt Fjärde kvartalet 2017 Intäkterna ökade med 30% till 45,6 Mkr (35,2), varav den organiska tillväxten uppgick till 12% (8) EBITDA ökade med 82% och...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
23 november, 2017

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

Stark resultattillväxt, lyckad refinansiering samt tilläggsförvärv genomfört En intervju med VD Marcus Teilman finns att se här: https://vimeo.com/244115984   Tredje kvartalet Intäkterna uppgick till 40 190 tkr (4 873 tkr),...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
23 augusti, 2017

Korrigerad delårsrapport Q2 2017

Det har blivit ett feltryck i balansräkningen för Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2017 som publicerades den 22 augusti 2017. Övriga korta icke räntebärande skulder på 65...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
18 maj, 2017

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Stark start på året skapar goda förutsättningar framöver...

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
21 juni, 2018

Net Gaming har godkänts för listning på Nasdaq First North Premier

Net Gaming Europe AB (publ) har godkänts för handel på Nasdaq First North Premier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market (f.d. AktieTorget) är tisdagen den 26 juni 2018...
Pressmeddelanden
1 juni, 2018

Flaggningsmeddelande i Net Gaming

Net Gaming har erhållit anmälningar om påkallande av konvertering till 1 666 666 nya aktier, motsvarande 7 499 997 kr i lån. Efter genomförd konvertering kommer Trottholmen AB's ägarandel i...
Pressmeddelanden
1 juni, 2018

Påkallande av konvertering till aktier

Net Gaming har erhållit anmälningar om påkallande av konvertering till 1 666 666 nya aktier, motsvarande 7 499 997 kr i lån. Totalt antal aktier i bolaget kommer att uppgå...

VD-intervju

VD Marcus Teilman om Q3 2017

Finansiell kalender

2018-04-27

ÅRSREDOVISNING 2017

2018-05-24

DELÅRS- RAPPORT Q1 2018

2018-08-23

DELÅRS- RAPPORT Q2 2018