PRESSMEDDELANDEN


 

2017

Kommuniké från årsstämma i Net Gaming Europe AB

2017-05-30

Delårsrapport för det första kvartalet 2017

2017-05-18

Inbjudan till presentation av delårsrapporten för det första kvartalet 2017

2017-05-04

Kallelse till årsstämma i Net Gaming Europe AB (publ)

2017-05-02

Net Gaming publicerar årsredovisning för 2016

2017-04-28

Konvertering till aktier registrerat hos Bolagsverket

2017-04-21

Påkallande av konvertering till aktier

2017-04-07

Bokslutskommuniké 2016: Stark avslutning på året

2017-02-23

Q4 2016 Presentation

2017-02-23

Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén 2016

2017-02-09
2016

Net Gaming noterar obligation på First North

2016-12-15

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016

2016-11-17

Drygt 25% resultattillväxt i Highlight Media

2016-11-17

Kommuniké från extra bolagsstämma 2016-11-14

2016-11-14

Kallelse till extra bolagsstämma i Net Gaming Europe AB (publ.)

2016-10-28

Net Gaming slutför förvärv av Highlight Media

2016-10-14

VD tecknar sig för köpoptioner

2016-10-11

Varenne investerar i Net Gaming

2016-10-11

Net Gaming säkerställer förvärvsfinansiering

2016-10-07

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016

2016-08-25

Net Gaming förvärvar Highlight Media

2016-07-07

Net Gaming förvärvar Highlight Media – korrigerad version

2016-07-07

Kommuniké från årsstämman 2016-06-09

2016-06-10

Jonas Söderqvist föreslås som ny styrelseledamot

2016-06-03

Årsredovisning 2015

2016-05-27

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2016

2016-05-26

Kallelse årsstämma 2016

2016-05-12

Bokslutskommuniké 2015

2016-02-25
2015

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2015

2015-11-19

CasinoLoco lanserar Live Casino

2015-11-18

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015

2015-08-20

Kommuniké från årsstämman 2015-06-03

2015-06-04

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2015

2015-06-03

Senarelägger delårsrapport

2015-05-28

Net Gaming flyttar fram publicering av delårsrapport

2015-05-25

Årsredovisning 2014

2015-05-22

Kallelse till årsstämma

2015-05-06

Bokslutskommuniké 2014

2015-03-12

Net Gaming flyttar fram publicering av bokslutskommuniké

2015-02-26
2014

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2014

2014-11-20

PokerLoco tecknar samarbetsavtal med pokeragentur i Brasilien

2014-11-20

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2014

2014-08-28

CasinoLoco lanserar nya spel och ny design

2014-07-03

Kommuniké från årsstämman 2014-06-04

2014-06-05

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2014

2014-05-15

Lyckad lansering av egenutvecklad plattform

2014-05-15

PokerLoco visar stark tillväxt efter lyckat byte av pokernätverk

2014-05-15

Årsredovisning 2013

2014-05-14

Kallelse till årsstämma

2014-05-07

Bokslutskommuniké 2013

2014-02-20
2013

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2013

2013-11-14

Lansering av CasinoLocos mobilsajt och jackpottar

2013-11-14

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2013

2013-08-22

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2013

2013-05-23

Kommuniké från årsstämman 2013-05-16

2013-05-17

Årsredovisning 2012

2013-05-02

Kallelse till årsstämma 2013

2013-04-18

Bokslutskommuniké 2012

2013-02-14

CasinoLoco.com lanserad

2013-02-14

Pressmeddelande 2013-01-24:1

2013-01-24

Pressmeddelande 2013-01-24:2

2013-01-24

Teckningsgrad

2013-01-09
2012

Net Gaming tillförs drygt 5 mkr i ett förskottslån

2012-12-20

Information om nyemission

2012-12-13

Kommuniké från extra stämman 2012-12-11

2012-12-12

Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2012

2012-11-15

Kallelse till extra stämma den 11 december

2012-11-13

Net Gaming genomför nyemission

2012-11-09

Stingbet byter nätverk och slås ihop med PokerLoco

2012-10-22

Halvårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2012

2012-08-23

Namnändring genomförd till Net Gaming Europe AB (publ)

2012-06-07

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2012

2012-05-18

Ny VD i Stingbet Holding AB

2012-05-10

Stingbet: Kommuniké från årsstämman 2012-04-18

2012-04-19

Beslutsförslag inför årsstämma

2012-04-04

Årsredovisning 2011

2012-04-04

Kallelse till åsrstämma i Stingbet Holding

2012-03-21

Flaggningsmeddelande 2012-02-21

2012-02-21

Bokslutskommuniké 2011

2012-02-16

Kommuniké från extra bolagsstämman 2012-01-16

2012-01-17

Beslutsförslag inför extra bolagsstämma 16 januari

2012-01-02

Kommentarer angående den riktade nyemissionen

2012-01-02
2011

Kallelse till extra bolagsstämma 16/1

2011-12-29

Delårsrapport 3, juli-sep 2011

2011-11-16

Halvårsrapport, jan-juni 2011

2011-08-26

Delårsrapport 1, jan-mars 2011

2011-05-27

Pressmeddelande 2011-04-19, Årsredovisning 2010

2011-04-19

Kommuniké från årsstämman 2011-04-14

2011-04-15

Pressmeddelande 2011-04-14, Ny VD i Stingbet

2011-04-14

Pressrelease 2011-04-06

2011-04-06

Pressrelease 2011-03-29

2011-03-29

Kallelse Årsstämma 14 apri 2011, Pressmeddelande 2011-03-17

2011-03-17

Bokslutskommuniké, jan-dec 2010 (2011-02-24)

2011-02-24

Erhåller engångsintäkt

2011-02-24

Genomför sammanslagning av aktier

2011-01-31

Kommuniké från extra bolagsstämman 2011-01-09

2011-01-10
2010

Kallelse extra bolagsstämma

2010-12-10

Omvärdering av tidigare förvärv i dotterbolag

2010-12-10

Samgående med PokerLoco

2010-12-10

Tilläggsköpeskilling av Frontbet

2010-12-09

Delårsrapport 3, jul-sep 2010

2010-11-25

Halvårsrapport 2010-08-27

2010-08-27

Stingbet tecknar nytt avtal med Entraction

2010-07-01

Förvärv av pokerverksamhet

2010-06-02

Kommuniké från årsstämman 2010-05-27

2010-05-28

Delårsrapport 1, jan-mars 2010

2010-05-27

Årsredovisning 2009

2010-05-13

Kallelse Årsstämma 27 maj 2010, Pressmeddelande 2010-04-29

2010-04-29

Bokslutskommuniké, jan-dec 2009 (2010-02-24)

2010-02-24

Styrelseförändring i Stingbet Holding AB

2010-02-02
2009

Flaggningsmeddelande

2009-12-23

Delårsrapport 3, jan-sep 2009

2009-11-12

Tidigarelägger Delårsrapport Q3 2009

2009-11-12

17/9/2009

2009-09-17

Halvårsrapport jan-jun 2009

2009-08-25

Styrelsen och ledningen tecknar samtliga teckningsoptioner

2009-07-09

Avvikelse från tidigare lämnad prognos

2009-07-08

Förtydligande angående gårdagens förvärv av pokerverksamhet

2009-07-01

Förvärv av ny Pokerverksamhet

2009-06-30

Kommuniké från årsstämman 2009-06-29

2009-06-30

Kallelse till årsstämma

2009-06-01

Förvärvar PSI Spelinvest AB (publ)

2009-05-11

Stingbet listas på AktieTorget

2009-05-07

Stingbet ingår distributionsavtal med Global Gaming Factory X

2009-04-24

Kommuniké från extra bolagsstämma

2009-04-22

24/3/2009

2009-03-24

Listning på AktieTorget den 8 maj 2009

2009-03-23

Nyemission genomförd

2009-02-26

FishNChips går ihop med Stingbet

2009-02-05

Förbättrade villkor och förlängd teckningstid

2009-02-05

Teckningstiden förlängs till den 29 januari 2009

2009-01-20
2008

Teckningstiden förlängs till den 19 december 2008

2008-12-11

Prognosen justeras ned

2008-12-05

Teckningstiden förlängs till den 10 december 2008

2008-11-28

FishnChips förlänger teckningstid i pågående nyemission

2008-11-13

Förvärv ger 2 200 nya registrerade spelare

2008-11-10

Förvärv ger 700 nya registrerade spelare

2008-11-06

FishnChips genomför nyemission inför listning på AktieTorget

2008-10-29