Om Net Gaming


Vi sätter pricken över i:et inom iGaming

Net Gaming’s affärsidé är att investera i snabbväxande bolag inom iGaming främst inom lead generation. Net Gaming’s strategi för värdeskapande är att bygga vidare på det förvärvade bolagets identitet och företagskultur samt att agera som en katalysator för förändring och tillväxt.

Net Gaming’s senaste förvärv är HLM Malta Ltd. (www.highlight.com), vilket slutfördes i oktober 2016. Förvärvet av Highlight Media gör Net Gaming till en ledande global spelare inom lead generation inom iGaming.

Mission

Net Gaming’s vision är att betraktas som den mest framstående ägaren av företag som sysslar med lead generation inom iGaming med syfte att frigöra den verkliga potentialen och värdeskapande över lång tid i dessa företag

Strategi

Att generera tillväxt genom:

  • Geografisk expansion
  • Produktexpansion
  • Förvärv
  • Inom befintliga marknader