Vi sätter pricken över i:et inom iGaming

OM NET GAMING

Vi är en global spelare inom iGaming

Net Gaming’s affärsidé är att driva och utveckla snabbväxande bolag inom iGaming lead generation. Net Gaming’s strategi för värdeskapande är att bygga vidare på det förvärvade bolagets identitet och företagskultur samt att agera som en katalysator för förändring och tillväxt. Net Gaming är idag en ledande global spelare inom iGaming lead generation.

http://www.netgaming.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layers2.svg

Vår mission

Empowering iGaming through the impact of transparency and high-quality leads.

http://www.netgaming.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_compass.svg

Vår vision

Net Gaming’s vision är att betraktas som den mest framstående ägaren av företag som sysslar med lead generation inom iGaming med syfte att frigöra den verkliga potentialen och värdeskapande över lång tid i dessa företag.

http://www.netgaming.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_diamond.svg

Tillväxtstrategi

Driva lönsam organisk tillväxt genom geografisk expansion, produktexpansion och förvärv inom befintliga marknader.

Vår förvärvsprocess

Net Gaming är aktiva och långsiktiga ägare som verkar genom styrelsearbete, strategiplanering och agerar som katalysator till ständiga förbättringsprocesser och expansion i de förvärvade bolagen.

Vi är noggranna i vår urvalsprocess och vill se några grundläggande kriterier för att vi ska göra en djupgående utvärdering av potentiellt förvärv. Tillsammans med förvärvade bolaget ledning sätter vi en gemensam agenda som vi bedömer är mest värdeskapande och långsiktigt hållbar.

Nedanstående investeringskriterier är grunden för att Net Gaming ska vara intresserade av ett nytt förvärv:

  • Välskött bolag med god lönsamhet
  • Starka kassaflöden
  • Beprövad affärsmodell och stark historik
  • Rimlig värdering

Vi driver organisk tillväxt genom:

  • Starka partnerskap med operatörer/kunder
  • Premiuminnehåll på våra varumärken/sajter
  • Intelligent digital plattform
  • Datadriven organisation med systematisk affärsintelligens

Net Gaming i siffror

 Net Gaming är en ledande spelare inom iGaming lead generation med dedikerad personal i världsklass.

87

Medarbetare

26

Nationaliteter

83

Omsättning mkr H1

51

EBITDA H1