En katalysator för förändring och tillväxt

OM NET GAMING

Vi är en global spelare inom iGaming

Net Gaming’s affärsidé är att driva och utveckla snabbväxande bolag inom iGaming lead generation. Net Gaming’s strategi för värdeskapande är att bygga vidare på det förvärvade bolagets identitet och företagskultur samt att agera som en katalysator för förändring och tillväxt. Net Gaming är idag en ledande global spelare inom iGaming lead generation.