En stark företagskultur som bygger på tydliga värderingar

Värderingarna som skapar vår kultur

Great is Good

Vi drivs av passion för vår verksamhet och excellence är vårt mål; framgång betyder resultat och ingenting annat än marknadsledande position; våra finansiella mål är ambitiösa och vi når dem genom starkt genomförande; bra saker händer dagligen – excellencenivå är upp till oss alla.

You’re Important

Vi tar hand om våra anställda och utmärkt arbete uppmärksammas och belönas; vi är beslutsamma att attrahera, rekrytera och utveckla de bästa människorna; vi respekterar mångfald och tror på att ha en rolig och inspirerande arbetsplats; vi vill vara en unik arbetsplats och tillsammans är sättet vi uppnår framgång.

Two Steps Ahead

Vi vågar vinna; vi drivs av en entreprenöriell anda och pushar alltid att vara mer innovativa än våra konkurrenter; vi kan vår marknad, våra användare och kunder och vi är snabbare och bättre; vi tänker alltid två steg framåt.

Listen and Speak

Vi strävar efter en öppen och ärlig kommunikation inom våra kontor och mellan varandra; förväntningarna är klara och rättvis och rak feedback ger vi alltid; vi respekterar varandras tid och arbetsinsatser och kommer bara nå vår fulla potential genom utmärkt kommunikation.

Always be Closing

Vi är engagerade och tar ägarskap i allting som vi gör; If it’s to be, it’s up to me; vi är beslutsamma i möten, projekt, när vi gör affärer; framförallt hittar vi lösningar istället för problem.