Stingbet listas på AktieTorget

Imorgon, den 8 maj 2009, listas Stingbet Holding AB (publ) (tidigare FishNChips Holding AB (publ)) på AktieTorget. Inför listningen genomfördes en emission, som tillförde bolaget cirka 2 100 000 SEK.

Stingbet Holding AB (publ)

Den 21 april 2009 beslutade extra bolagsstämman i FishNChips Holding AB (publ) att förvärva inkråmet i Stingbet Ltd. Ett samgående mellan de två bolagens verksamheter har nu skett och på samma extra bolagsstämma valdes ny styrelse i bolaget och beslut om namnändring till Stingbet Holding AB (publ) togs.

Stingbet Holding AB (publ) investerar i dotterbolag som bedriver spelverksamhet på internet. Bolagets verksamhet bedrivs i dotterbolaget FishNChips Malta Ltd (u.n.ä till Stingbet Malta Ltd). Stingbet Malta Ltd är ett spelbolag som erbjuder sina kunder en möjlighet att spela på två olika pokernätverk från ett och samma spelkonto. Casino och sportsbetting är en växande del av Stingbets utbud till marknaden.

En del av tillväxten i Stingbet sker genom en aktiv medverkan i den konsolidering som pågår på spelmarknaden. Bolagets planer att erbjuda rakeback mot aktier har tillsvidare skjutits på framtiden då intresset från spelare för denna modell har minskat.

Ekonomisk information

Efter emission har bolaget 52 693 908 aktier motsvarande samt ett aktiekapital om 2 201 744 SEK. Kvotvärdet för bolagets aktie är cirka 0,042 SEK.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustaf Hagman,VD
0708-80 55 22

Stingbet Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.stingbetholding.com