Förändringar i Styrelse och VD

Stingbet Holding AB har i och med sitt senaste förvärv av PokerLoco skapat en ny och större plattform och därmed tagit ett strategiskt viktigt steg för att skapa ett ännu bättre tillväxtorienterat och stabilt bolag.

Stingbet har sedan 2008 konsoliderat 25 s k skins på Entractions nätverk.

Nu går bolaget in i en lugnare konsolideringsfas där fokus kommer att vara att till fullo utnyttja och konvertera den enorma potentialen i databasen som nu omfattar nära 900 000 registrerade spelare – huvudsakligen i Sydamerika och Norden. Kunddatabasen har fn en tillväxt på ca 10 000 nya registrerade spelare varje månad.

Med nytt fokus och en lugnare konsolideringstakt väljer Stingbets VD Gustaf Hagman att lämna över stafettpinnen till en ny VD.

”Efter att ha varit verksam i bolaget i över sex år känns det rätt att nu lämna min operativa roll. Stingbet har lyft till en helt annan nivå och grunden är lagd för en stabil och lönsam struktur. Jag kommer att stå till bolagets förfogande till dess ny VD utsetts och mitt förhållandevis stora aktieinnehav kommer att kvarstå intakt. I fortsättningen kommer jag att satsa min tid och energi på att utveckla egna affärer”.

Ordinarie styrelseledamöterna Gustaf Hagman och Torsten Söderberg har även meddelat att de avböjer omval till styrelsen. I deras ställe föreslår en grupp aktieägare som representerar mer än 50% av bolagets aktier att stämman skall välja Ted Nelson och Anders Edvardsson som nya ledamöter.

Ted Nelson är idag verksam som försäljningschef på Stardoll. Ted Nelson har många års erfarenhet av att utveckla och driva framgångsrika internetverksamheter så som Ongame, Avanza Bank och DN.se.

Anders Edvardsson är idag verksam som Marknads- och försäljningschef på Avista Kredit & Företagsservice. Anders Edvardsson har lång erfarenhet av försäljning av finansiella tjänster från bland annat Ecovision och SBAB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustaf Hagman,VD
0708-80 55 22

Stingbet Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.stingbetholding.com