2012 i korthet

 • Extra årsstämman den 16 januari beslutade om nedsättning av aktiekapitalet med 1 099 tkr.
 • 23 januari tillfördes Stingbet Holding AB 2 198 tkr i en riktad nyemission.
 • Net Entertainments casinospel integrerades i PokerLoco i slutet av mars.
 • 18 april valdes Henrik Kvick till styrelseordförande.
 • 10 maj tillträdde Marcus Teilman som VD i Net Gaming Europe AB(publ) och ersatte Jakob Kegel.
 • Namnbyte genomfört till Net Gaming Europe AB (publ).
 • Stingbet.com bytte nätverk och slogs ihop med PokerLoco.com.
 • Styrelsen för Net Gaming Europe AB (publ) kallade till extra stämma för att i huvudsak besluta om nyemission om 9 971 000 SEK.
 • Net Gaming Europe AB (publ) har efterskänkt en fordran på dotterbolaget Stingbet Malta Ltd. med 9,3 mkr.
 • Extra bolagsstämman den 11 december beslutade om nedsättning avaktiekapitalet med 1 342 250 SEK till 4 989 500 SEK. Vidare beslutade den extra bolagsstämman om nyemission om 9 971 000 SEK.

Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet

  • Nyemissionen på 9 971 tkr slutfördes.
  • PokerLoco Malta Ltd. lanserade en ny renodlad casinosajt: CasinoLoco.com.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.netgaming.se