2013 i korthet

  • Nyemissionen på 9 971 tkr slutfördes.
  • PokerLoco Malta Ltd. lanserade en ny renodlad casinosajt:CasinoLoco.com.
  • Tre stora jackpotspel integrerade: Arabian Nights, Hall of Gods ochMega Fortune.
  • Ny mobilsajt lanserad på CasinoLoco.com
  • Moderbolaget har efterskänkt en koncernintern fordran på dotterbolaget PokerLoco Malta Ltd. om 5 000 tkr. Detta har inte gett någon resultat- eller likviditetspåverkan för koncernresultatet.

Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet

  • Byte av pokernätverk till MPN
  • Avtal tecknat med Microgaming om integration av nya casinospel
  • Ny egenutvecklad plattform lanserad

VD har ordet

Under 2013 har PokerLoco Malta Ltd. utvecklat och lanserat CasinoLoco.com, en renodlad casinosajt för att tydligare nå ett visst kundsegment som vi tror starkt på. Ständiga förbättringar i produkten CasinoLoco.com lanserades under året, såsom de tre stora jackpotspelen Arabian Night, Hall of Gods och Mega Fortune, men inte minst så lanserades även CasinoLoco för mobil och surfplattor. Arbetet med CasinoLoco har varit en viktig byggsten inför framtiden, då vi ser goda möjligheter till stark tillväxt inom detta segment.

Årets utveckling av spelintäkterna från pokerprodukten har haft en kraftig negativ utveckling. Åtgärder har vidtagits efter årets utgång för att förbättra situationen och PokerLoco har bytt pokernätverk till MPN, som drivs av Microgaming.

Vi har under året genomfört mindre riktade marknadsföringsinsatser med varierat utfall. En del mindre bra och andra bättre. Vi tar med oss dessa värdefulla lärdomar till 2014 för att få bättre effekt på kundanskaffningen av nya betalande spelare.

Efter lång tid av strukturarbete ligger fokus nu på stark tillväxt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.netgaming.se