Drygt 25% resultattillväxt i Highlight Media

By 17 november, 2016Pressmeddelanden

Under oktober månad 2016 hade Highlight Media ett rörelseresultat före avskrivningar om 8,6 mkr.

Under årets tio första månader redovisade Highlight en omsättning på drygt 108 mkr och ett rörelseresultat före avskrivningar om drygt 71 mkr, en resultattillväxt om drygt 25%. Highlight Media omsatte helåret 2015 ca 121 mkr med en EBITDA om ca 69 mkr.

– Jag är glad att Highlight Media visar fortsatt stark resultattillväxt under 2016 jämfört med 2015. Bolaget visar stabil omsättningstillväxt och starten av november har också inletts positivt så jag ser fram emot att få summera året och samtidigt blicka fram mot 2017, där vi identifierat nya tillväxtmöjligheter, kommenterar Marcus Teilman, VD Net Gaming.

Net Gaming slutförde förvärvet av Highlight Media den 14 oktober 2016 och får från det datumet del av Highlights resultat och kassaflöde.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.netgaming.se