Net Gaming noterar obligation på First North

By 15 december, 2016Pressmeddelanden-old

Net Gaming Europe AB (publ) (”Bolaget”) har fått sin ansökan om notering av ett obligationslån godkänd på Nasdaq First North Bond Market (”First North”).

Obligationslånet, med kortnamnet NETGAM01 och ISIN-kod SE0008348221, noteras den 16 december 2016 för institutionell handel. I samband med ansökan och noteringen har styrelsen för Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning, vilken har publicerats på Bolagets hemsida och gjorts tillgänglig före första dag för handel, i enlighet med First Norths regelverk.

Pareto Securities har agerat emissionsbank i samband obligationsemissionen. Roshier Advokatbyrå agerade juridisk rådgivare i samband med obligationslånet och noteringen på First North medan Wildeco Ekonomisk Information har agerat Certified Adviser i samband med noteringen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.netgaming.se