Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året.

Stark start på året skapar goda förutsättningar framöver

Första kvartalet

  • Intäkterna uppgick till 40 964 tkr (4 048 tkr), en ökning med 912%.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 25 042 tkr (-584 tkr).
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 24 797 tkr (-721 tkr).

Väsentliga händelser efter första kvartalet

  • Konvertering av 8 999 995,50 kr av det konvertibla förlagslånet har konverterats till 1 999 999 nya aktier.
  • Stark start på Q2 med intäkter väsentligt över normala säsongsvariationer.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.netgaming.se