Korrigerad delårsrapport Q2 2017

Det har blivit ett feltryck i balansräkningen för Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2017 som publicerades den 22 augusti 2017. Övriga korta icke räntebärande skulder på 65 215 tkr för koncernen totalt skulle ha uppgått till 45 215 tkr, där 20 000 tkr istället skulle ha klassificerats som övriga korta räntebärande skulder.

För balansräkningen i moderbolaget skulle samma justering har gjorts, d.v.s. Övriga korta icke räntebärande skulder uppgående till 52 622 tkr, skulle istället ha uppgått till 32 622 tkr, medan Övriga räntebärande skulder skulle ha uppgått till 20 000 tkr.

Net Gaming beklagar det inträffade och en korrigerad version finns bifogad detta pressmeddelande samt finns tillgängligt på Bolagets och AktieTorgets webbplatser.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.netgaming.se