Aktien

Net Gaming Europe AB’s aktie är listad på Nasdaq First North Premier sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet NETG och ISIN-koden SE0001863291. Net Gamings LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Net Gaming (NETG)

3,70

Förändring

-0,01 SEK
(-0,27%)
Volym
22 001
Omsättning
80 711 SEK
Marknadsvärde
279,7 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Net Gaming Europe AB (publ.) per den 30 september 2019

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
47 572 382
62,92%
JPM Chase NA
6 830 467
9,03%
Avanza Pension
2 939 453
3,89%
Peak Core Strategies
1 350 030
1,79%
Credit Suisse
1 111 111
1,47%
JRS Asset Management AB
1 078 284
1,43%
Gar-Bo Försäkring AB
710 725
0,94%
Stefan Mahlstein
594 333
0,79%
Leoville AS
506 076
0,67%
UBS Switzerland AG
447 590
0,59%
Övriga aktieägare
12 464 036
16,49%
TOTALT
75 604 487
100,00%

Analytiker

Aksel Engebakken, Erik Moberg – ABG Sundal Collier

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier