Aktien

Net Gaming Europe AB’s aktie är listad på Nasdaq First North Premier sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet NETG och ISIN-koden SE0001863291. Net Gamings LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Net Gaming (NETG)

2,62

Förändring

-0,01 SEK
(-0,38%)
Volym
55 471
Omsättning
145 912 SEK
Marknadsvärde
198,1 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Net Gaming Europe AB (publ.) per den 30 december 2019

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
47 572 382
62,92%
JPM Chase NA
10 318 813
13,65%
Avanza Pension
2 025 622
2,68%
Credit Suisse
1 111 111
1,47%
JRS För kunders räkning
1 072 729
1,42%
Stefan Mahlstein
794 333
1,05%
Leoville AS
581 815
0,77%
ES Aktiehandel AB
500 000
0,66%
WJ Capital Partners AB
473 846
0,63%
Arctic Securities
471 949
0,62%
Övriga aktieägare
10 681 887
14,13%
TOTALT
75 604 487
100,00%

Analytiker

Aksel Engebakken, Erik Moberg – ABG Sundal Collier

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier