Aktien

Net Gaming Europe AB’s aktie är listad på Nasdaq First North Premier sedan den 27 juni 2018. Aktien har kortnamnet NETG och ISIN-koden SE0001863291. Net Gamings LEI-kod är 549300Q2LBX685SKQ516.

Net Gaming (NETG)

3,34

Förändring

-0,07 SEK
(-2,05%)
Volym
20 858
Omsättning
70 576 SEK
Marknadsvärde
252,5 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Aktieägare

Aktieägarstruktur i Net Gaming Europe AB (publ.) per den 31 mars 2020

AKTIEÄGARE
ANTAL AKTIER
ÄGANDE, %
Trottholmen AB
47 572 382
62,92%
JPM Chase NA
10 863 931
14,37%
Avanza Pension
1 939 731
2,57%
Credit Suisse
1 111 111
1,47%
JRS För kunders räkning
826 546
1,09%
Stefan Mahlstein
794 333
1,05%
Leoville AS
569 853
0,75%
ES Aktiehandel AB
500 000
0,66%
SEB AB Oslo Branch NQ
463 902
0,61%
UBS SWITZERLAND AG
447 590
0,59%
Övriga aktieägare
10 515 108
13,92%
TOTALT
75 604 487
100,00%

Analytiker

Aksel Engebakken, Erik Moberg – ABG Sundal Collier

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier