Bolagsstyrning

System och strukturer för effektiv styrning och kontroll

System och strukturer för effektiv styrning och kontroll

Net Gaming Europe AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och följer dess regler. Grunden till bolagsstyrningen av Net Gaming är bolagsordningen, aktiebolagslagen, andra svenska och utländska lagar och regler samt Net Gamings egna riktlinjer och regler. Net Gamings egna regler och riktlinjer utgörs främst av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktioner för ekonomisk rapportering samt ekonomihandboken. Utöver detta har Net Gaming även ett flertal policydokument och manualer med bolagsinterna riktlinjer samt rekommendationer som utgör tydliga principer och guidelines för Net Gamings verksamhet och medarbetare.

Ledning

robert andersson

ROBERT ANDERSSON

VD och koncernchef

Innehav antal aktier: -
Innehav antal teckningsoptioner: -
Innehav antal personaloptioner: -
Robert Andersson är 42 år och har en examen inom Computer Science från Stockholms- samt Griffiths Universitet. Robert har mångårig erfarenhet av att skapa aktieägarvärde och driva samt utveckla tillväxtbolag inom iGaming samt media industrin. Innan Robert tillträdde sin tjänst hos Net Gaming var Robert VD på både Enlabs och Catena Media där han byggde upp och utvecklade verksamheterna från mindre bolag med ett fåtal anställda till större etablerade listade bolag. Robert tillträdde sin tjänst hos Net Gaming i februari 2020

GUSTAV VADENBRING

CFO

Innehav antal aktier: 30 000
Innehav antal optioner: -
Gustav Vadenbring är 45 år och har en dubbel civilekonomexamen från Lunds Universitet samt Universität Tubingen. Gustav kommer närmast från SEB, där han arbetat som industri- och företagsanalytiker på avdelningen Internationell kreditanalys. Innan dess var Gustav CFO i Actic Group under drygt fem års tid samt har 13 års erfarenhet som finansiell rådgivare på Deloitte M&A Transaction Services

ERIK GJERDE

COO

Innehav antal aktier: -
Innehav antal personaloptioner: -
Erik Gjerde är utbildad inom marknadsföring och kommunikation vid Norwegian School of Management. Erik har arbetat för Highlight Media sedan 2011. Han har innan dess innehaft positioner inom onlinemarknadsföring, affärsutveckling online samt teknikutveckling.

CLINTON CUTAJAR

CTO

Innehav antal aktier: -
Clinton Cutajar har en M.Sc. i Informationssäkerhet från University of London samt en B.Sc. i Datavetenskap och Artificiell Intelligens från University of Malta. Hans senaste roll var på Catena Media, där han var Head of Tech Operations med ansvar för drift, integration av förvärv samt IT-arkitektur.

Styrelse

HENRIK KVICK

Styrelseordförande sedan 2012

Innehav antal aktier: 47,272,382
Henrik Kvick, 42 år, är grundare och VD för investeringsföretaget Trottholmen AB. Som entreprenör och investerare har Henrik över 14 års erfarenhet av att grunda, växa och avyttra ett flertal börsnoterade bolag inom iGaming och online media som exempelvis Entraction Holding AB,, MOBA Network AB, Speqta AB, Fram Skandinavien AB, NetJobs Group AB och Tradedoubler AB. Henrik innehar en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola. För mer information om nuvarande styrelseuppdrag klicka på fotot .

JONAS BERTILSSON

Styrelseledamot sedan 2016

Innehav antal aktier: 437 749
Jonas Bertilsson driver egen konsultverksamhet och är Civilekonom inom Redovisning och Finansiering från Handelshögskolan i Stockholm. Jonas är även styrelseleordförande M.O.B.A. Network AB.

Fredrik Ruden

FREDRIK RÜDÉN

Styrelseledamot sedan 2019

Innehav antal aktier: 150 000
Fredrik Rüdén har under sin karriär haft olika ledande befattningar med tonvikt inom finans ibland annat följande bolag Betsson AB (CFO), Teligent AB (CFO) Hallvard Leröy AS (CFO) och Investment AB Kinnevik (Group Financial Controller). Nu driver Rüdén en egen konsultverksamhet med inriktning inom management och företagsekonomi.

Peter Astrom

PETER ÅSTRÖM

Styrelseledamot sedan 2019

Innehav antal aktier: 0
Peter Åström har bland annat varit VD för Enlabs AB, Entraction AB samt VD för Scanditoy och Alga, VD Hierta Venture och SVD Venture, Chef Aftonbladet Nya Medier, Biträdande Förlagschef Bonnier DataMedia samt Landschef inom EF Språkresor.

Dokument för nedladdning

Bolagsordning

Ladda ner bolagsordningen för Net Gaming Europe AB.

Ladda ner PDF

Obligationslån

Villkor för obligationslån (ISIN SE0010297572) med förfall den 14 september 2020.

Läs mer

Historisk finansiell data

Nedladdningsbar excelfil över historisk data omräknat till EUR.

Ladda ner excelfil