Styrelse

Henrik Kvick

Styrelseordförande sedan 2012

Nationalitet: Svensk
Född: 1977
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Linköpings Tekniska Högskola
Huvudsaklig sysselsättning: Driver investmentbolaget Trottholmen AB
Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande Trottholmen AB
Styrelseordförande Net Gaming Europe AB
Styrelseordförande NetJobs Group AB
Styrelseledamot Fram Skandinavien AB
Styrelseledamot Scandinavian Soccer Agency AB
Styrelsesuppleant KFK Invest AB
Styrelsesuppleant PFK Invest AB
Tidigare styrelseuppdrag:
Styrelseordförande myTaste AB (publ), 2012-2016
Styrelseledamot Tradedoubler AB (publ), 2015-2016
Styrelseledamot Entraction Holding AB(publ), 2010-2011
VD NetJobs Group AB (publ), 2004-2006
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: nej
Innehav: 47 272 382 st aktier

Jonas Bertilsson

Styrelseledamot sedan 2016

Nationalitet: Svensk
Född: 1980
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm
Huvudsaklig sysselsättning: tf VD NetJobs Group
Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande M.O.B.A. Network AB
Styrelsesuppleant AB Rugosa Invest
Tidigare styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande Pema Sweden AB
Styrelseledamot i Mengus Stockholm 2005 och 2011 AB
Styrelseledamot Bed Factory Holding AB
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: ja
Innehav: 437 749 st aktier

Fredrik Rüdén

Styrelseledamot sedan 2019

Nationalitet: Svensk
Född: 1970
Utbildning: Civilekonom/Master of Science in Business Administration vid Mälardalens Högskola samt Kandidatexamen i Handelsrätt/Bachelor of Laws vid Mälardalens Högskola
Huvudsaklig sysselsättning: Egen konsultverksamhet med inriktning inom management och företagsekonomi.
Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande, FA Rüdén Consulting AB
Styrelseledamot, MultiQ International AB
Tidigare styrelseuppdrag:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: ja
Innehav: 150 000 st aktier

Marcus Teilman

VD sedan 2012, styrelseledamot sedan 2013

Nationalitet: Svensk
Född: 1983
Utbildning: Civilekonom Stockholms Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: VD för Net Gaming Europe AB (publ.)
Nuvarande uppdrag:
Styrelseledamot Net Gaming Europe AB
Styrelsesuppleant AB Getingen
Tidigare styrelseuppdrag: 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: nej
Innehav: 267 402 st aktier
1 000 000 st teckningsoptioner
300 000 st personaloptioner

Peter Åström

Peter Åström

Styrelseledamot sedan 2019

Nationalitet: Svensk
Född: 1966
Utbildning: Civilekonom/Master of Science in Business Administration vid Umeå Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: Driver egen konsultverksamhet
Nuvarande uppdrag:
Styrelseledamot, ENLABS AB
Styrelseledamot, Kama Net AB
Styrelsesuppleant, Score 24 AB
Styrelseledamot, Elias Software AB
Styrelseledamot, EBC – Executive Board Consulting AB
Styrelseledamot, Nordic Leisure Incentive AB
VD och styrelsesuppleant, Baltic Gaming AB
Styrelsesuppleant, Lifland Gaming AB
Styrelsesuppleant, Mediarevolution Nu AB
Tidigare styrelseuppdrag: 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: ja
Innehav: 0 st aktier