Information kring Q1 2020 och påverkan från COVID-19

Net Gaming ger en uppdatering kring Q1 2020 samt påverkan från COVID-19 och beslutar att senarelägga årsstämman och publiceringen av årsredovisningen

På grund av rådande situation kring COVID-19 och efter nyligen uppskjutna och inställda sportevenemang globalt har Net Gaming beslutat att ge en uppdatering kring resultatet för Q1 2020 tillsammans med en sammanfattning av de potentiellt kortsiktiga effekterna från COVID-19.

COVID-19 och dess påverkan på det finansiella och operativa resultatet

 • 90% av Net Gamings intäkter förväntas att genereras från Casino och Poker vertikalerna under det första kvartalet 2020. De två vertikalerna har utvecklats bra i mars, med ökande trafik och ingen negativ effekt kan ses efter utbrottet av COVID-19. Efterfrågan på casino- och pokertrafik visar för närvarande en positiv trend som förväntas fortsätta under det andra kvartalet 2020.
 • Net Gaming har för närvarande begränsad exponering mot betting eftersom endast 9% av företagets totala intäkter förväntas att genereras från vertikalen under det första kvartalet 2020. Därför förväntar sig bolaget en begränsad effekt från de många inställda idrottsevenemangen globalt. Net Gaming förväntar sig också att en del av bettingintäkterna, som skulle ha realiserats under H1 2020, skjuts upp till H2 2020 eller 2021, beroende på om och när de uppskjutna evenemangen schemaläggs. Direkta kostnader relaterade till Bettingvertikalen är relativt begränsade och det är endast ett fåtal anställda som arbetar direkt med Bettingtillgångarna idag.
 • Anställda och partners hälsa och säkerhet är av högsta prioritet för Net Gaming. Bolaget följer regeringens råd inom varje jurisdiktion och har antagit en beredskapsplan för att minimera eventuella störningar i verksamheten och för att garantera säkerheten för både Net Gamings anställda och partners. Anställda har möjlighet att arbeta hemifrån och fysiska möten har ersatts med virtuella alternativ. Bolagets produktivitet har förblivit intakt och bolaget har inte upplevt några skador på den operationella verksamheten hittills.

Uppdatering Q1 2020

 • Intäkterna förväntas uppgå till EUR 3.1m under Q1 2020, 5 procent lägre jämfört med Q4 2019
 • EBITDA förväntas uppgå till EUR 1.7m, 11 procent lägre jämfört med Q4 2019. EBITDA-marginalen för Q1 2020 förväntas uppgå till 55 procent
 • Rörelsekostnader i absoluta tal förväntas hållas relativt konstant i jämförelse med Q4 2019
 • 61 procent av Bolagets intäkter förväntas komma från Europa under Q1 2020. 18 procent förväntas komma från Nordamerika och 21 procent från övriga världen
 • Casinovertikalen förväntas utgöra 73 procent av Bolagets intäkter under Q1 2020. Poker förväntas utgöra 16 procent, Betting 9 procent och Övrigt 1 procent
 • Revenue share förväntas utgöra runt 60 procent av bolagets intäkter under Q1 2020 och cost per acquisition förväntas utgöra runt 40 procent av intäkterna
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under Q1 2020 förväntas uppgå till runt EUR 1.7m, med en cash conversion till justerat fritt kassaflöde om 86%
 • Per den 31 mars 2020 estimeras kassapositionen uppgå till EUR 2.6m. Bolagets räntebärande nettoskuld förväntas uppgå till EUR 21.2m, motsvarande en skuldsättningsgrad, definierad som nettoskuld/EBITDA, om 2.8x, baserat på estimerad LTM EBITDA 31 mars 2020.

Refinansieringsprocessen

Net Gaming arbetar kontinuerligt med sina rådgivare för att säkerställa en refinansiering av sitt obligationslån som förfaller i september 2020. Företaget avser att kommunicera ytterligare detaljer så snart som möjligt.

Senareläggning av årsstämman och publiceringen av årsredovisningen

På grund av den rådande situationen kring COVID-19 har styrelsen för Net Gaming beslutat att senarelägga årsstämman till den 25 juni. Senareläggningen av årsstämman har medfört att Net Gaming också beslutat att skjuta fram publiceringen av årsredovisningen till den 30 april.

 “Covid-19 har påtagligt stört samhällen runt om i världen. Vi utvärderar kontinuerligt situationen och fortsätter att anpassa vår organisation till de ständigt föränderliga omständigheterna. En majoritet av Net Gamings intäkter (~90%) genereras från casino och poker, vilka har utvecklas starkt under mars. Det är svårt att förutse längden av de rådande avbrotten av sportevenemang runt om i världen. Net Gaming förväntar sig dock begränsad ekonomisk påverkan från sportsbetting och står fast vid sin långsiktiga strategi att växa ytterligare inom Bettingvertikalen.”

Robert Andersson, VD och koncernchef

Alla siffror är oreviderade och baserade på management accounts. Nästa finansiella uppdatering är planerad att äga rum i samband med årets första kvartalsrapport den 20 maj 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: +46 8 410 380 44
E-mail: [email protected]
Websida: www.netgaming.se

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399

Denna information är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas av kontaktpersonen ovan för publicering den 31 mars 2020 08.45 CET.

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar Net Gaming användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Nasdaq First North Growth Market Premier. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399