Investment case

Styrkor

Starka, kvalitativa digitala varumärken

Hög kvalitet på innehåll och användarvänlighet skapar en produkt med högt värde på den användartrafik som våra jämförelse- och nyhetstjänster genererar till våra partners. Detta leder till högre intäkter per genererad användare.

Skalbar affärsmodell

Net Gamings skalbara affärsmodell tillåter intäkterna att stiga betydligt utan att kostnaderna ökar i samma takt. Detta förhållande ökar i takt med att Net Gaming växer sig större.

Intelligent digital plattform

Net Gaming har en egenutvecklad teknikplattform som gör det möjligt att hantera webbplatserna och dess innehåll från en central bas. [Detta leder till man lättare når skalfördelar i innehållsproduktionen]

Beprövad, datadriven organisation

Net Gaming har ett datadrivet arbetssätt. Det innebär att organisationen tar beslut som är väl underbyggda från dataanalys av användarbeteenden.

Systematisk metod för förvärv

Net Gaming har en rigorös urvalsprocess och har ett antal grundläggande kriterier som måste uppfyllas i en utvärdering av potentiellt förvärv. Tillsammans med förvärvade bolaget ledning sätts en gemensam agenda som bedöms som mest värdeskapande och långsiktigt hållbar.

Stark företagskultur

Net Gaming har en stark, värderingsdriven kultur som präglas av kvalitet, innovation och fokus. Bolaget drivs med tankesättet att alla anställda är entreprenörer; vi är engagerade och tar ägarskap i allt vi gör.

Megatrender

Transformation från offline till online.

Idag uppgår spelande online (iGaming) till 10,7 procent, vilket motsvarar cirka 400 mdr SEK per år. Av dessa genereras cirka 160 mdr SEK genom affiliates, det vill säga jämförelsetjänster.

Jämförelsetrend

I och med digitaliseringens och internets möjligheter blir användarna allt mer benägna att kunna och vilja jämföra olika alternativ innan de tar beslut. Denna trend är fördelaktig för Net Gaming.