Investerare

Net Gaming (NETG)

3,25

Förändring

+0,07 SEK
(+2,20%)
Volym
161 581
Omsättning
524 320 SEK
Marknadsvärde
245,7 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Finansiella rapporter

Pressmeddelanden

Finansiell kalender

2020-02-20

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

2020-05-20

DELÅRSRAPPORT Q1 2020

2020-05-20

ÅRSSTÄMMA 2020