Investerare

Net Gaming (NETG)

3,10

Förändring

-0,18 SEK
(-5,49%)
Volym
95 126
Omsättning
305 519 SEK
Marknadsvärde
234,4 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Finansiella rapporter

Pressmeddelanden

Finansiell kalender

2020-02-20

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

2020-05-20

DELÅRSRAPPORT Q1 2020

2020-05-20

ÅRSSTÄMMA 2020