Investerare

Net Gaming (NETG)

2,53

Förändring

-0,17 SEK
(-6,30%)
Volym
25 686
Omsättning
66 525 SEK
Marknadsvärde
191,3 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Finansiella rapporter

Pressmeddelanden

Finansiell kalender

2020-02-20

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

2020-05-20

DELÅRSRAPPORT Q1 2020

2020-05-20

ÅRSSTÄMMA 2020