Investerare

Net Gaming (NETG)

3,66

Förändring

+0,16 SEK
(+4,57%)
Volym
23 983
Omsättning
85 639 SEK
Marknadsvärde
276,7 MSEK
Kursinformationen fördröjd med 15 minuter

Finansiella rapporter

Finansiella rapporterPressmeddelanden
14 november, 2019

Delårsrapport kvartal 3 2019

Fortsatt god marginal och stark kassagenerering Tredje kvartalet 2019 Intäkterna uppgick till 3 467 kEUR (4 919). EBITDA uppgick till 1 867 kEUR (3 160). Resultat efter skatt uppgick till...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
15 augusti, 2019

Delårsrapport kvartal 2 2019

Utmanande kvartal men fortsatt god rörelsemarginal och kassagenerering Andra kvartalet 2019 Intäkterna minskade till 3 497 kEUR (4 597). EBITDA minskade till 2 024 kEUR (2 983). Resultat efter skatt...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
23 maj, 2019

Delårsrapport kvartal 1 2019

Regleringseffekter i Europa påverkar negativt, Nordamerika fortsätter växa Första kvartalet 2019 Intäkterna från verksamheten minskade till 4 053 kEUR (4 328). EBITDA minskade till 2 553 kEUR (3 102). Justerat...
ÅrsredovisningarFinansiella rapporterPressmeddelanden
23 april, 2019

Net Gaming publicerar årsredovisning för 2018

Net Gaming Europe har idag publicerat sin årsredovisning för 2018 på bolagets hemsida, www.netgaming.se. Rapporten har gjorts tillgänglig på både svenska och engelska. Net Gaming har i samband med upprättande...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
21 februari, 2019

Bokslutskommuniké 2018: 14% organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fjärde kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 48,7 Mkr (45,6). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 48,6 Mkr (44,1). EBITDA ökade till 33,9 Mkr (30,0). Resultatet efter skatt minskade till 15,7 Mkr...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
22 november, 2018

Delårsrapport kvartal 3 2018: 21% organisk tillväxt främst driven av USA

Tredje kvartalet 2018 Intäkterna ökade till 51,5 Mkr (40,2). Intäkterna från affiliateverksamheten ökade till 51,1 Mkr (38,4). EBITDA ökade till 32,3 Mkr (25,6). Resultatet efter skatt ökade till 20,5 Mkr...

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
29 november, 2019

Ytterligare återköp av obligationer

Net Gaming Europe AB (publ) har genomfört ytterligare återköp av bolagets egna företagsobligationer över marknaden, motsvarande ett nominellt belopp om 30 mkr. Återköpen gäller bolagets egna obligationslån med ett utestående...
Finansiella rapporterPressmeddelanden
14 november, 2019

Delårsrapport kvartal 3 2019

Fortsatt god marginal och stark kassagenerering Tredje kvartalet 2019 Intäkterna uppgick till 3 467 kEUR (4 919). EBITDA uppgick till 1 867 kEUR (3 160). Resultat efter skatt uppgick till...
Pressmeddelanden
14 november, 2019

CasinoGuideNJ.com lanserad i New Jersey

Net Gaming lanserar nischade lokala sajten CasinoGuideNJ.com och är den första i raden av flera planerade nischade sajter på den amerikanska marknaden. - En nischad sajt för New Jersey gör...

Finansiell kalender

2020-02-20

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

2020-05-20

DELÅRSRAPPORT Q1 2020

2020-05-20

ÅRSSTÄMMA 2020