Tillväxtstrategi och tillväxtdrivare

OM NET GAMING

Vi vill växa snabbare organiskt än de andra

Strategi

Att äga och utveckla starka digitala varumärken. De ska vara innovativa, oberoende och lätta att använda. De ska ha en tydlig användarnytta i syfte att öka andelen återkommande användare.
Att äga och utveckla starka digitala varumärken. De ska vara innovativa, oberoende och lätta att använda. De ska ha en tydlig användarnytta i syfte att öka andelen återkommande användare.
Att kontinuerligt förbättra vår plattform med data och teknologi.
Att kontinuerligt förbättra vår plattform med data och teknologi.
Att fortsätta att investera i den operationella plattformen i syfte att nå skalfördelar.
Att fortsätta att investera i den operationella plattformen i syfte att nå skalfördelar.
Att fortsätta att växa organiskt på utvalda fokusmarknader.
Att fortsätta att växa organiskt på utvalda fokusmarknader.
Att attrahera, förbättra och stödja partners inom varje vald industri
Att attrahera, förbättra och stödja partners inom varje vald industri.
Att vara arbetsplatsen för exceptionella människor som delar vår passion för teknologi och guida människor i en komplex digital värld.
Att vara arbetsplatsen för exceptionella människor som delar vår passion för teknologi och guida människor i en komplex digital värld.
Att förvärva i de lägen bolaget anser att Net Gaming kan skapa värde.
Att förvärva i de lägen bolaget anser att Net Gaming kan skapa värde.
Att ha ett datadrivet arbetssätt stött av ett stort tekniskt kunnande och affärsintelligens.
Att ha ett datadrivet arbetssätt stött av ett stort tekniskt kunnande och affärsintelligens.

Tillväxtdrivare

Vertikalexpansion.
Sportsbetting kommer att lanseras som ny vertikal under 2018. Idag står vertikalen för cirka 50 procent av den totala iGaming-marknaden.
Vertikalexpansion.
Sportsbetting kommer att lanseras som ny vertikal under 2018. Idag står vertikalen för cirka 50 procent av den totala iGaming-marknaden.
Förvärv.
Net Gaming ser löpande över möjligheterna att genomföra fler förvärv framöver.
Förvärv.
Net Gaming ser löpande över möjligheterna att genomföra fler förvärv framöver.
Transformation från offline till online.
Idag uppgår spelande online (iGaming) till 10,7 procent, vilket motsvarar cirka 400 Mdkr per år. Av dessa genereras cirka 160 Mdkr genom affiliates, det vill säga jämförelsetjänster.
Transformation från offline till online.
Idag uppgår spelande online (iGaming) till 10,7 procent, vilket motsvarar cirka 400 Mdkr per år. Av dessa genereras cirka 160 Mdkr genom affiliates, det vill säga jämförelsetjänster.
Geografisk expansion.
Asien är nästa marknad i Net Gamings satsning.
Geografisk expansion.
Asien är nästa marknad i Net Gamings satsning.
Produktinnovation.
Net Gaming lanserar ständigt nya produkter inom befintliga marknader och vertikaler och har en tydlig väg framåt inför 2018.
Produktinnovation.
Net Gaming lanserar ständigt nya produkter inom befintliga marknader och vertikaler och har en tydlig väg framåt inför 2018.
Jämförelsetrend.
I och med digitaliseringens och internets möjligheter blir användarna allt mer benägna att kunna och vilja jämföra olika alternativ innan de tar beslut. Denna trend är fördelaktig för Net Gaming.
Jämförelsetrend.
I och med digitaliseringens och internets möjligheter blir användarna allt mer benägna att kunna och vilja jämföra olika alternativ innan de tar beslut. Denna trend är fördelaktig för Net Gaming.
Expansion på befintliga marknader.
Inom utvalda marknader i Europa och Norden finns mycket utrymme för Net Gaming att växa.
Expansion på befintliga marknader.
Inom utvalda marknader i Europa och Norden finns mycket utrymme för Net Gaming att växa.
Teknologiinnovation.
Net Gaming arbetar konsekvent med att förbättra och förfina erbjudandet till användarna. Idag har Net Gaming ett ”mobile first”-tänk och följer noga hur användarna beter sig och svarar mot erbjudandet.
Teknologiinnovation.
Net Gaming arbetar konsekvent med att förbättra och förfina erbjudandet till användarna. Idag har Net Gaming ett ”mobile first”-tänk och följer noga hur användarna beter sig och svarar mot erbjudandet.